Upphandling av hållbar utomhusbelysning ska bli enklare - JP Infonet

Upphandling av hållbar utomhusbelysning ska bli enklare

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten sin vägledning för utomhusbelysning. Modernare belysningsteknik, som energieffektiva ljuskällor och smartare styrning, ska halvera elanvändningen.

Upphandlingsmyndighetens nya vägledning kring utomhusbelysning innefattar väg-, gatu- och parkbelysning. En av flera aspekter att ta hänsyn till vid upphandling av hållbar utomhusbelysning är kostnaden för drift och underhåll under anläggningens livslängd, som kan vara minst 30 år.


Upphandlingsmyndigheten har nu uppdaterat sin vägledning av upphandling av hållbar utomhusbelysning


Miljöpåverkan från en belysningsanläggning utgörs till 80 procent av dess energianvändning och det innebär en stor kostnad. Nu kan beställaren välja den mest energieffektiva lösningen genom att räkna på livscykelkostnaderna.

Vägledningen är framtagen av Upphandlingsmyndigheten som ett stöd för den som vill genomföra en hållbar upphandling av utomhusbelysning. Den beskriver vad som är viktigt att ta hänsyn till ur ett hållbarhetsperspektiv när man planerar en upphandling, samt vilka krav som kan ställas på anbudsgivarna.

Arbetar du med upphandlingsfrågor?

Lär mer om beslutsstöd inom offentlig upphandling

Senast uppdaterad 19 sep 2017

Mer om Upphandling
Utbildningar
 • Kursen tar ett helhetsgrepp på frågeställningar i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten. Den riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,7)
  Föreläsare: Per-Ola Bergqvist
 • Kursen riktar sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av det upphandlingsrättsliga regelverket, jurist eller inte, och ger en grundläggande insikt och kännedom om hur den offentliga upphandlingen är reglerad och fungerar i Sverige.

  Stockholm 2-dagarskurs Föreläsare: Per-Ola Bergqvist, Andrea Sundstrand
 • Överprövningsprocessen och andra rättsmedel intar en mycket central roll inom upphandlingsområdet. Under denna kurs behandlar vi överprovningsprocessens särdrag och vi går bland annat igenom frågor om partsställning, processram, rättskraft och skadestånd.  

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,3)
  Föreläsare: Olof Larsberger, Anton Johansson

Prenumerera på vårt fokusbrev Upphandling

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området