Upphandling av hållbar utomhusbelysning ska bli enklare

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten sin vägledning för utomhusbelysning. Modernare belysningsteknik, som energieffektiva ljuskällor och smartare styrning, ska halvera elanvändningen.

Upphandlingsmyndighetens nya vägledning kring utomhusbelysning innefattar väg-, gatu- och parkbelysning. En av flera aspekter att ta hänsyn till vid upphandling av hållbar utomhusbelysning är kostnaden för drift och underhåll under anläggningens livslängd, som kan vara minst 30 år.


Upphandlingsmyndigheten har nu uppdaterat sin vägledning av upphandling av hållbar utomhusbelysning


Miljöpåverkan från en belysningsanläggning utgörs till 80 procent av dess energianvändning och det innebär en stor kostnad. Nu kan beställaren välja den mest energieffektiva lösningen genom att räkna på livscykelkostnaderna.

Vägledningen är framtagen av Upphandlingsmyndigheten som ett stöd för den som vill genomföra en hållbar upphandling av utomhusbelysning. Den beskriver vad som är viktigt att ta hänsyn till ur ett hållbarhetsperspektiv när man planerar en upphandling, samt vilka krav som kan ställas på anbudsgivarna.

Arbetar du med upphandlingsfrågor?

Lär mer om beslutsstöd inom offentlig upphandling

Senast uppdaterad 19 sep 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området