Upphandling av hållbar utomhusbelysning ska bli enklare

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten sin vägledning för utomhusbelysning. Modernare belysningsteknik, som energieffektiva ljuskällor och smartare styrning, ska halvera elanvändningen.

Upphandlingsmyndighetens nya vägledning kring utomhusbelysning innefattar väg-, gatu- och parkbelysning. En av flera aspekter att ta hänsyn till vid upphandling av hållbar utomhusbelysning är kostnaden för drift och underhåll under anläggningens livslängd, som kan vara minst 30 år.


Upphandlingsmyndigheten har nu uppdaterat sin vägledning av upphandling av hållbar utomhusbelysning


Miljöpåverkan från en belysningsanläggning utgörs till 80 procent av dess energianvändning och det innebär en stor kostnad. Nu kan beställaren välja den mest energieffektiva lösningen genom att räkna på livscykelkostnaderna.

Vägledningen är framtagen av Upphandlingsmyndigheten som ett stöd för den som vill genomföra en hållbar upphandling av utomhusbelysning. Den beskriver vad som är viktigt att ta hänsyn till ur ett hållbarhetsperspektiv när man planerar en upphandling, samt vilka krav som kan ställas på anbudsgivarna.

Arbetar du med upphandlingsfrågor?

Lär mer om beslutsstöd inom offentlig upphandling

Publicerad 19 sep 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022

Den 1 november 2021 började en ny lag att gälla som påverkar upphandling av livsmedel. Enligt vår expert Eva Lindahl Toftegaard får lagen betydelse för såväl privata företag i livsmedelsbranschen som upphandlande myndigheter.

7 dec 2021

Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling när en tingsrätt anlitade en tolk till en domstolsförhandling utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna.

7 dec 2021