Upphandling av hållbar utomhusbelysning ska bli enklare

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten sin vägledning för utomhusbelysning. Modernare belysningsteknik, som energieffektiva ljuskällor och smartare styrning, ska halvera elanvändningen.

Upphandlingsmyndighetens nya vägledning kring utomhusbelysning innefattar väg-, gatu- och parkbelysning. En av flera aspekter att ta hänsyn till vid upphandling av hållbar utomhusbelysning är kostnaden för drift och underhåll under anläggningens livslängd, som kan vara minst 30 år.


Upphandlingsmyndigheten har nu uppdaterat sin vägledning av upphandling av hållbar utomhusbelysning


Miljöpåverkan från en belysningsanläggning utgörs till 80 procent av dess energianvändning och det innebär en stor kostnad. Nu kan beställaren välja den mest energieffektiva lösningen genom att räkna på livscykelkostnaderna.

Vägledningen är framtagen av Upphandlingsmyndigheten som ett stöd för den som vill genomföra en hållbar upphandling av utomhusbelysning. Den beskriver vad som är viktigt att ta hänsyn till ur ett hållbarhetsperspektiv när man planerar en upphandling, samt vilka krav som kan ställas på anbudsgivarna.

Arbetar du med upphandlingsfrågor?

Lär mer om beslutsstöd inom offentlig upphandling

Publicerad 19 sep 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023