Logga in

Glömt ditt lösenord?

Upphandling av hållbar utomhusbelysning ska bli enklare

Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten sin vägledning för utomhusbelysning. Modernare belysningsteknik, som energieffektiva ljuskällor och smartare styrning, ska halvera elanvändningen.

Upphandlingsmyndighetens nya vägledning kring utomhusbelysning innefattar väg-, gatu- och parkbelysning. En av flera aspekter att ta hänsyn till vid upphandling av hållbar utomhusbelysning är kostnaden för drift och underhåll under anläggningens livslängd, som kan vara minst 30 år.


Upphandlingsmyndigheten har nu uppdaterat sin vägledning av upphandling av hållbar utomhusbelysning


Miljöpåverkan från en belysningsanläggning utgörs till 80 procent av dess energianvändning och det innebär en stor kostnad. Nu kan beställaren välja den mest energieffektiva lösningen genom att räkna på livscykelkostnaderna.

Vägledningen är framtagen av Upphandlingsmyndigheten som ett stöd för den som vill genomföra en hållbar upphandling av utomhusbelysning. Den beskriver vad som är viktigt att ta hänsyn till ur ett hållbarhetsperspektiv när man planerar en upphandling, samt vilka krav som kan ställas på anbudsgivarna.

Arbetar du med upphandlingsfrågor?

Lär mer om beslutsstöd inom offentlig upphandling

Publicerad 19 sep 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024