Uppfyller datalagringsskyldigheten kraven på skydd av våra privatliv?

Genom en dom från EU-domstolen har det så kallade Datalagringsdirektivet ogiltigförklarats. Enligt domstolen innebar den datalagring som var tillåten enligt direktivet ett mycket omfattande intrång i enskildas privatliv och det konstaterades att det saknades allmänna begränsningar om vilken typ av information som fick lagras och hur länge. De svenska reglerna om datalagring som är baserade på Datalagringsdirektivet gäller dock fortfarande. I sin första analys för JP Infonet analyserar vår IT-rättsliga expert Conny Larsson frågan om datalagringsskyldigheten i svensk rätt uppfyller kraven på proportionalitet till skydd för privatliv och personuppgifter trots att det bakomliggande EU-direktivet ogiltigförklarats.

Hela analysen kan du som kund läsa i JP ITnet!

Är du ännu inte användare av JP ITnet, men vill ta del av analysen? Testa JP ITnet kostnadsfritt

Senast uppdaterad 20 apr 2015

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar