Uppfyller datalagringsskyldigheten kraven på skydd av våra privatliv?

Genom en dom från EU-domstolen har det så kallade Datalagringsdirektivet ogiltigförklarats. Enligt domstolen innebar den datalagring som var tillåten enligt direktivet ett mycket omfattande intrång i enskildas privatliv och det konstaterades att det saknades allmänna begränsningar om vilken typ av information som fick lagras och hur länge. De svenska reglerna om datalagring som är baserade på Datalagringsdirektivet gäller dock fortfarande. I sin första analys för JP Infonet analyserar vår IT-rättsliga expert Conny Larsson frågan om datalagringsskyldigheten i svensk rätt uppfyller kraven på proportionalitet till skydd för privatliv och personuppgifter trots att det bakomliggande EU-direktivet ogiltigförklarats.

Hela analysen kan du som kund läsa i JP ITnet!

Är du ännu inte användare av JP ITnet, men vill ta del av analysen? Testa JP ITnet kostnadsfritt

Publicerad 20 apr 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Myndigheten utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 35 miljoner kronor mot bolaget på grund av säkerhetsbrister.

15 sep 2023

Trots verksamhetens viktiga roll I samhället, ifrågasätter kammarrätten allvaret i överträdelserna. Läs mer om domstolens bedömning här!

25 sep 2023