Logga in

Glömt ditt lösenord?

Socialhandläggaren som sadlade om

Beatrice Nordebrink har under cirka 20 års tid arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten, både som handläggare och som chef. Med gedigen erfarenhet inom det socialrättsliga området arbetar hon nu som konsult inom socialrätt på JP Infonet.

Här berättar Beatrice mer om aktuella frågor inom socialtjänsten och vilka utmaningar som den enskilde handläggaren står inför.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna inom socialtjänsten?

- Det som har varit en stor utmaning över hela landet är rekryteringen inom socialtjänsten. Det är stor personalomsättning bland biståndshandläggare och socialsekreterare, något som till och med uppmärksammats på regeringsnivå. Tyvärr har det ju också inträffat incidenter till följd av detta där rutiner kring säkerhet och uppföljning brustit. Främst handlar fallen om barnutredningar där det tyvärr drabbat barnen som har kommit i kläm, menar Beatrice och fortsätter.

"Handläggare och socialsekreterare upplever nog att det är svårt att hänga med i alla svängar och ha full koll på vad som gäller precis nu."

- På senare år har det också blivit ytterligare krav på handläggning, dokumentation och de juridiska aspekterna av arbetet. Många handläggare och socialsekreterare upplever nog att det är svårt att hänga med i alla svängar och ha full koll på vad som gäller precis nu och vad man måste göra. Det är viktigt att tänka på att det sociala arbetet tenderar att handla mycket om juridik, men det är inte juridiskt arbete, framhåller Beatrice. Den enskilda handläggaren arbetar med juridik i vissa frågor, men är ingen jurist. Stödet till de enskilda handläggarna måste därför anpassas därefter.

Utifrån din nya roll som konsult, vilka frågor är aktuella just nu? Är det något speciellt som du märker att många brottas med?

- Ja, det är ju jättemånga frågor som rör ensamkommande barn och migrationsärenden i stort. Det är också många som undrar hur de socialrättsliga reglerna förhåller sig till migrationsreglerna och hur man som kommun ska agera i asylprocessens olika stadier. Det blir också mycket frågor kring det som avspeglas i den dagliga debatten. Socialrätt och skoljuridik är ju nästan alltid aktuella frågor bland politiker. Äldreomsorg, skola och nu på senare tid migrationsfrågor är politiskt heta potatisar som kommunerna i praktiken måste hantera, menar Beatrice.


Beatrice Nordebrink, jurist och konsult, JP Infonet

- Jag ser det lite som mitt huvuduppdrag, att få dem som arbetar inom socialtjänsten att förstå att det är så politiskt styrt, menar Beatrice. Det är inte alltid man tänker på det, men det är jätteviktigt att man gör den politiska kopplingen både på nationell nivå och på nämndnivå.

Beatrice berättar om sitt förhållningssätt och de ämnen hon tar upp när hon utbildar handläggare inom socialtjänsten.

- Istället för att bara prata lagar och regler, gör jag kopplingen mellan politisk verksamhet, grundlagen, nämndens arbete och hur det hänger ihop med socialrätten och socialtjänstens egna verksamhet, framhåller Beatrice. Jag kombinerar också teori med praktiska bitar, exempelvis hur man löser vissa ärenden i kommunen, vad utfallet i domar har varit och vad olika förarbeten säger. Jag tar exempelvis upp frågeställningar som: vad är en utredning, vad ska utredningen innehålla, vad är en motivering till beslut och hur skrivs en sådan? Det kan vara väldigt svårt för handläggare idag att veta exakt vad som gäller, menar Beatrice. Socialtjänsten man arbetar för kanske skapar egna normer och arbetar efter devisen ”så här har vi alltid gjort”. Det är inte bra och skapar naturligtvis onödigt mycket arbete för den enskilde handläggaren.

"På Socialchefsdagarna får man verkligen en chans att höja kompetensen och ta del av aktuella frågor i branschen!"

Snart är det dags för Socialchefsdagarna i Östersund. Du kommer bland annat att medverka i JP Infonets monter och träffa deltagare. Vad är dina förväntningar inför Socialchefsdagarna?

- Jag tycker att det är väldigt roligt med input och det brukar vara intressanta seminarier och föreläsningar. Något som jag också uppskattar är att träffa och nätverka med andra deltagare och utbyta erfarenheter. På Socialchefsdagarna får man verkligen en chans att höja kompetensen och ta del av aktuella frågor i branschen, avslutar Beatrice.

Låt utbildningen komma till er!

Vi skräddarsyr kurser helt efter era önskemål och behov. 
Läs mer om våra kundanpassade utbildningar här.

Beatrice Nordebrink är konsult inom socialrätt på JP Infonet och har under flera års tid arbetat som handläggare och chef. Läs mer om Beatrice här.

Publicerad 12 sep 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024