Sjuksköterska som stängt in dement patient döms inte för olaga frihetsberövande

Hur kan Högsta domstolen fria en sjuksköterska för olaga frihetsberövande, trots att han har stängt in en dement kvinna på hennes rum vilket har inneburit ett frihetsberövande samtidigt som gärningen var otillåten?

sjukvard_Dement_patient_stangdes_in_16x9.jpg

En äldre demenssjuk kvinna på ett kommunalt vård- och omsorgsboende var orolig och utåtagerande. En manlig sjuksköterska stängde då in henne på rummet genom att sätta en fåtölj framför dörren och blockera den i cirka två timmar. Kvinnan sa under denna tid flera gånger att hon ville komma ut. Hon bankade på insidan av dörren och försökte att ta sig ut med våld.

Tingsrätten och hovrätten dömde sjuksköterskan till villkorlig dom för olaga frihetsberövande, mindre grovt brott, enligt brottsbalken (BrB).

Även Högsta domstolen konstaterar att åtgärden har inneburit ett frihetsberövande och att gärningen varit otillåten. För fällande dom är det dock inte tillräckligt att gärningen har varit otillåten. Det krävs också att gärningen har omfattats av gärningsmannens uppsåt. Högsta domstolen frikänner därför sjuksköterskan från olaga frihetsberövande.

JP Infonets expert regionjurist Linda Larsson går i en ny analys igenom rättsfallet och förklarar hur och varför Högsta domstolen kan frikänna sjuksköterskan.

Vill du ta del av analysen i sin helhet?


Läs då mer om informationstjänsten JP Sjukvårdsnet.

Publicerad 4 feb 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Nyheter

Den 29 mars 2021 la regeringen fram ett förslag till nya regler för tobaksfria nikotinprodukter genom SOU 2021:22. JP Infonets expert Katarina Ladenfors analyserar förslaget.

26 nov 2021

JO beslutar att det är fel av socialnämnden att begära ut mammans hela patientjournal vid barnutredning.

19 nov 2021

Utredare har fått i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärder för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

19 nov 2021