Sjuksköterska som stängt in dement patient döms inte för olaga frihetsberövande

Hur kan Högsta domstolen fria en sjuksköterska för olaga frihetsberövande, trots att han har stängt in en dement kvinna på hennes rum vilket har inneburit ett frihetsberövande samtidigt som gärningen var otillåten?

sjukvard_Dement_patient_stangdes_in_16x9.jpg

En äldre demenssjuk kvinna på ett kommunalt vård- och omsorgsboende var orolig och utåtagerande. En manlig sjuksköterska stängde då in henne på rummet genom att sätta en fåtölj framför dörren och blockera den i cirka två timmar. Kvinnan sa under denna tid flera gånger att hon ville komma ut. Hon bankade på insidan av dörren och försökte att ta sig ut med våld.

Tingsrätten och hovrätten dömde sjuksköterskan till villkorlig dom för olaga frihetsberövande, mindre grovt brott, enligt brottsbalken (BrB).

Även Högsta domstolen konstaterar att åtgärden har inneburit ett frihetsberövande och att gärningen varit otillåten. För fällande dom är det dock inte tillräckligt att gärningen har varit otillåten. Det krävs också att gärningen har omfattats av gärningsmannens uppsåt. Högsta domstolen frikänner därför sjuksköterskan från olaga frihetsberövande.

JP Infonets expert regionjurist Linda Larsson går i en ny analys igenom rättsfallet och förklarar hur och varför Högsta domstolen kan frikänna sjuksköterskan.

Vill du ta del av analysen i sin helhet?


Läs då mer om informationstjänsten JP Sjukvårdsnet.

Publicerad 4 feb 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Regeringen har publicerat en sammanställning av viktigare lagar och förordningar som började gälla omkring halvårsskiftet 2023. Här nedan hittar du ett urval av de ändringar som är aktuella på hälso- och sjukvårdsområdet.

22 aug 2023

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram.

18 aug 2023

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023