Så här bör lagstiftningen på upphandlingsområdet tolkas under mellantiden

Igår meddelade Upphandlingsmyndigheten hur dagens lagstiftning bör tolkas under mellantiden, det vill säga tiden från den 18 april fram till dess att de nya lagarna träder i kraft.


Tillämpning och tolkning av upphandlingslagstiftningen kommer förändras under mellanperioden. 

EU:s nya upphandlingsdirektiv skulle ha varit genomförda i svensk lagstiftning senast den 18 april 2016. Lagstiftningsarbetet är dock försenat vilket innebär att nuvarande lagar kommer fortsätta att gälla. Tillämpningen och tolkningen av reglerna kommer däremot att påverkas i vissa fall.

En av de större förändringarna som man bör känna till redan nu är att det numera finns ett EU-direktiv om koncessioner. Stora delar av det direktivet bör enligt Upphandlingsmyndigheten följas redan under mellantiden. Vidare har uppdelningen i A- och B-tjänster tagits bort i EU-direktiven. Det innebär att vissa B-tjänster ska annonseras i den elektroniska databasen TED redan nu. Några av dessa tjänster ska dessutom följa de förfaranderegler som gäller för A-tjänster i dag.

Hela pressmeddelandet från Upphandlingsmyndigheten kan du läsa här. En sammanställning av nyheterna i den kommande lagstiftningen och hur mellantiden kommer hanteras bifogas även.

Vill du bevaka hela upphandlingsområdet kan du kostnadsfritt testa informationstjänsten JP Upphandlingsnet. Ansök om ett testkonto här.  

Publicerad 15 apr 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023