Så här bör lagstiftningen på upphandlingsområdet tolkas under mellantiden

Igår meddelade Upphandlingsmyndigheten hur dagens lagstiftning bör tolkas under mellantiden, det vill säga tiden från den 18 april fram till dess att de nya lagarna träder i kraft.


Tillämpning och tolkning av upphandlingslagstiftningen kommer förändras under mellanperioden. 

EU:s nya upphandlingsdirektiv skulle ha varit genomförda i svensk lagstiftning senast den 18 april 2016. Lagstiftningsarbetet är dock försenat vilket innebär att nuvarande lagar kommer fortsätta att gälla. Tillämpningen och tolkningen av reglerna kommer däremot att påverkas i vissa fall.

En av de större förändringarna som man bör känna till redan nu är att det numera finns ett EU-direktiv om koncessioner. Stora delar av det direktivet bör enligt Upphandlingsmyndigheten följas redan under mellantiden. Vidare har uppdelningen i A- och B-tjänster tagits bort i EU-direktiven. Det innebär att vissa B-tjänster ska annonseras i den elektroniska databasen TED redan nu. Några av dessa tjänster ska dessutom följa de förfaranderegler som gäller för A-tjänster i dag.

Hela pressmeddelandet från Upphandlingsmyndigheten kan du läsa här. En sammanställning av nyheterna i den kommande lagstiftningen och hur mellantiden kommer hanteras bifogas även.

Vill du bevaka hela upphandlingsområdet kan du kostnadsfritt testa informationstjänsten JP Upphandlingsnet. Ansök om ett testkonto här.  

Senast uppdaterad 15 apr 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området