Personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

dataskydd_Personuppgiftsbitrade_eller_personuppgiftsansvarig_16x9.jpg

Fråga:


Vi har fått in ett personuppgiftsbiträdesavtal från en leverantör av ett larmmottagningssystem inom hemtjänsten. Kommunen registrerar nya kunder (brukare) i systemet. Leverantören har sedan egna anställda som tar emot samtal från brukarna när de larmar. Leverantören kontaktar anställda inom hemtjänsten om det är aktuellt att hemtjänsten åker ut på larmet. Frågan är, är leverantören ett personuppgiftsbiträde åt den ansvariga nämnden eller ska leverantören anses vara personuppgiftsansvarig?

Svar:


Om leverantören av larmmottagningssystemet tillhandahåller/driftar ett IT-system som ni ska använda i er verksamhet, så är leverantören ert personuppgiftsbiträde. Men om det är information från er egen verksamhet som ni måste registrera i deras system för att både ni och larmstjänstleverantören ska kunna utföra era huvudsakliga arbetsuppgifter uppstår ingen biträdessituation.

Vad vi förstår av din beskrivning så är var och en av parterna personuppgiftsansvarig för sin egen registrering i systemet och då uppstår ingen biträdessituation. Om leverantören och kommunen tillsammans bestämmer ändamålen och medlen för hur personuppgifterna ska behandlas är ni istället gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingen som sker. De gemensamt personuppgiftsansvariga ska i de fallen under öppna former (exempelvis datadelningsavtal) fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen, se artikel 26 i Dataskyddsförordningen. 

Laura Gashi
Rådgivare, jurist

Vill du få tillgång till vår frågeservice?


Läs då mer om informationstjänsten JP ITnet.

Publicerad 17 apr 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Myndigheten utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 35 miljoner kronor mot bolaget på grund av säkerhetsbrister.

15 sep 2023

Trots verksamhetens viktiga roll I samhället, ifrågasätter kammarrätten allvaret i överträdelserna. Läs mer om domstolens bedömning här!

25 sep 2023