Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Omfattas en blivande mammas ansökan om att ett barn ska få börja vid förskola före ett års ålder av sekretess?

Enligt 23 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess i förskola för uppgift om enskilds personliga förhållande om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.

Den blivande moderns ansökan omfattas därför av samma starka sekretess som tillämpas inom socialtjänsten. Det kan vara bra att veta att förskoleklassen (d.v.s. sexårsklassen) och övrig skolverksamhet däremot i vissa avseenden omfattas av en mindre strikt form av sekretess än förskolan. Nedan bifogar jag relevant paragraf.

23 kap. 1 § OSL Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866).

Publicerad 16 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy