Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nya teknikneutrala regler om åklagarverksamhetens och domstolarnas behandling av personuppgifter

Åklagardatalagen och Domstolsdatalagen trädde i kraft den 1 januari 2016. Syftet med lagarna är att ge åklagarnas operativa verksamhet, de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna möjlighet att behandla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och att skydda människor från att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Åklagardatalagen reglerar nästan all behandling av personuppgifter i åklagarväsendets verksamhet. Den ska ersätta den nuvarande förordningen om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet. I lagen införs relativt få ändringar jämfört med vad som gäller idag men innebär en tydligare reglering och en förstärkning av integritetsskyddet. Den innehåller exempelvis bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas och hur länge de får bevaras.

Domstolsdatalagen innehåller ett uppdaterat och långsiktigt skydd för den personliga integriteten. Samtidigt ger lagen domstolarna fortsatt möjlighet att arbeta framåtblickande med utvecklingen av datorstöd och tekniska lösningar i verksamheten. Lagen ställer höga krav på integritetsskydd för de människor vars personuppgifter behandlas av domstolarna och innehåller exempelvis bestämmelser om hur domstolarna får hantera personuppgifter och sökningar i sina datorsystem samt regler om e-post och annan elektronisk kommunikation.

Du kan läsa mer om de nya lagarna i JP Förvaltningsnet.

 

Publicerad 12 jan 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet försök till cyberangrepp ökade kraftigt mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster under 2023. Det framgår av MSB:s årsredovisning av it-incidentrapporter. 

8 apr 2024

Vår expert Monika Wendleby går i den här analysen igenom avgörandet utifrån olika EU-rättskällor.

8 apr 2024

I denna analys reder vår expert Jakob Söderbaum ut begreppen, beskriver behovet och förutsättningarna för att jobba med spårbarhet med utgångspunkt i GDPR, och framhåller värdet av spårbarhet i den digitala miljön ur dataskyddssynvinkel.

12 mar 2024