Nya teknikneutrala regler om åklagarverksamhetens och domstolarnas behandling av personuppgifter

Åklagardatalagen och Domstolsdatalagen trädde i kraft den 1 januari 2016. Syftet med lagarna är att ge åklagarnas operativa verksamhet, de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna möjlighet att behandla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och att skydda människor från att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Åklagardatalagen reglerar nästan all behandling av personuppgifter i åklagarväsendets verksamhet. Den ska ersätta den nuvarande förordningen om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet. I lagen införs relativt få ändringar jämfört med vad som gäller idag men innebär en tydligare reglering och en förstärkning av integritetsskyddet. Den innehåller exempelvis bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas och hur länge de får bevaras.

Domstolsdatalagen innehåller ett uppdaterat och långsiktigt skydd för den personliga integriteten. Samtidigt ger lagen domstolarna fortsatt möjlighet att arbeta framåtblickande med utvecklingen av datorstöd och tekniska lösningar i verksamheten. Lagen ställer höga krav på integritetsskydd för de människor vars personuppgifter behandlas av domstolarna och innehåller exempelvis bestämmelser om hur domstolarna får hantera personuppgifter och sökningar i sina datorsystem samt regler om e-post och annan elektronisk kommunikation.

Du kan läsa mer om de nya lagarna i JP Förvaltningsnet.

 

Publicerad 12 jan 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Myndigheten utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 35 miljoner kronor mot bolaget på grund av säkerhetsbrister.

15 sep 2023

Trots verksamhetens viktiga roll I samhället, ifrågasätter kammarrätten allvaret i överträdelserna. Läs mer om domstolens bedömning här!

25 sep 2023