Nya teknikneutrala regler om åklagarverksamhetens och domstolarnas behandling av personuppgifter

Åklagardatalagen och Domstolsdatalagen trädde i kraft den 1 januari 2016. Syftet med lagarna är att ge åklagarnas operativa verksamhet, de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna möjlighet att behandla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och att skydda människor från att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Åklagardatalagen reglerar nästan all behandling av personuppgifter i åklagarväsendets verksamhet. Den ska ersätta den nuvarande förordningen om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet. I lagen införs relativt få ändringar jämfört med vad som gäller idag men innebär en tydligare reglering och en förstärkning av integritetsskyddet. Den innehåller exempelvis bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas och hur länge de får bevaras.

Domstolsdatalagen innehåller ett uppdaterat och långsiktigt skydd för den personliga integriteten. Samtidigt ger lagen domstolarna fortsatt möjlighet att arbeta framåtblickande med utvecklingen av datorstöd och tekniska lösningar i verksamheten. Lagen ställer höga krav på integritetsskydd för de människor vars personuppgifter behandlas av domstolarna och innehåller exempelvis bestämmelser om hur domstolarna får hantera personuppgifter och sökningar i sina datorsystem samt regler om e-post och annan elektronisk kommunikation.

Du kan läsa mer om de nya lagarna i JP Förvaltningsnet.

 

Senast uppdaterad 12 jan 2016

Mer om IT och dataskydd
Utbildningar
  • Kursen innehåller en grundläggande genomgång av PBL med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed. Viss fördjupning sker inom de mest aktuella frågeställningarna.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Johannes Holmgren
  • Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Janna Sundberg
  • Denna utbildning riktar sig främst till dig som som är DSO eller GDPR-samordnare. Utbildningen är i workshopformat och går på djupet inom några typiska ”problemområden” som återkommer för kommun/myndighet.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Laura Gashi

Prenumerera på vårt fokusbrev dataskydd

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området