Marknadsförarens guide till annonsmarkering i sociala medier

Trots att marknadsföring i sociala medier inte längre är någon nyhet finns fortfarande en problematik kring var gränsen går för vad som räknas som en annons och hur den ska markeras på rätt sätt. Vad gäller när ett YouTube-klipp blir viralt? Vem är ansvarig för vad arbetstagare skriver om företaget på Facebook? Hur tydligt måste det framgå att företaget sponsrar ett blogginlägg?

Marknadsföring i sociala medier är som all marknadsföring – reglerad av lagar och regler. Något som tyvärr inte alltid uppmärksammas och resulterar i att många brister i frågan om annonsmarkeringar. Både enligt marknadsföringslagen och Internationella handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation ska det tydligt framgå när ett inlägg är reklam samt vem som står bakom det. Är det inte tydligt kan inlägget bli anmält till Reklamombudsmannen, RO. RO har inga sanktionsmöjligheter, men ett fällande avgörande uppmärksammas ofta i media och kan skada varumärket. Företaget riskerar dessutom att fällas i Marknadsdomstolen eftersom det är olagligt att inte tydligt markera vad som är reklam.

Läs mer genom att ladda ner dokumentet. 

Alla våra guider, analyser, referat med mera inom marknadsrätt och det marknadsrättsliga området hittar du i JP Marknadsnet med MarLaw. Läs mer om informationstjänsten här! 

Publicerad 21 apr 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021

Den 15 december 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om digitala förmedlingstjänster (DSA). Professor Jan Rosén analyserar här förslaget.

22 mar 2021