hammer lagen om företagshemligheter med kommentarer

Kommentar till lagen om företagshemligheter skriven av policyexpert Christina Wainikka. Lagkommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lagkommentarer till lagen om företagshemligheter

Företagshemligheter har kommit att bli allt viktigare för många verksamheter. Detta är en del av bakgrunden till att det numera finns ett EU-direktiv på området. För svensk del har direktivet om företagshemligheter genomförts i 2018 års lag om företagshemligheter. Denna lag ersatte 1990 års lag om skydd för företagshemligheter.

I denna lagkommentar kommenteras den svenska lagen, där inte minst lagens regler sätts i relation till såväl äldre svensk lagstiftning som EU-direktivet. EU-direktivet omfattar inte allt det som regleras i lagen om företagshemligheter, vilket gör att det behövt tydliggöras vad som utgör nationell rätt och vad som utgör unionsrätt.  

Lagkommentaren uppdateras regelbundet med nya avgöranden.

Kommentaren vänder sig till dem som arbetar proaktivt med att skydda företagshemligheter i olika typer av verksamheter. Kommentaren vänder sig också till dem som behöver hantera frågor när det kan misstänkas att angrepp skett på företagshemligheter, såsom till exempel anställda vid domstolar och de som agerar som ombud.

Författare

Christina Wainikka

Policyexpert, Svenskt Näringsliv

Upptäck mer

Kurser

Tjänster