Logga in

Glömt ditt lösenord?

Konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Patent- och marknadsdomstolen har i en dom slagit fast att ett företag ska betala konkurrensskadeavgift för att ha gjort sig skyldigt till otillåtet samarbete inför en upphandling. Att företaget under utredningen har samarbetat med Konkurrensverket innebär inte att det helt ska slippa betala avgift.

upphandling_Konkurrensskadeavgift_for_otillatet_samarbete_16x9.jpg

Det var inför en mejeriupphandling i slutet av 2016 som företaget utbytte strategisk information om bland annat priser med ett konkurrerande företag. Ramavtalsupphandlingen av mejerivaror omfattade flera kommuner och kommunala bolag.

Efter tips från den upphandlande myndigheten inledde Konkurrensverket en utredning som bland annat innebar att företaget ålades att komma in med uppgifter om den aktuella upphandlingen.

Ett företag som på eget initiativ gör Konkurrensverket uppmärksamt på överträdelser kan under vissa förutsättningar beviljas så kallad eftergift, vilket innebär att det inte behöver betala konkurrensskadeavgift. Ett företag som utreds för en misstänkt överträdelse och som samarbetar med Konkurrensverket under utredningen kan i vissa fall också få betala en lägre avgift.

I detta fall lämnade företaget information om överträdelsen, men först efter det att Konkurrensverket hade ålagt företaget att komma in med uppgifter.

Domstolen har nu slagit fast att företaget inte självmant eller frivilligt lämnade informationen, eftersom företaget med anledning av åläggandet var tvingat att ge in den till Konkurrensverket. Det medför att företaget inte kan beviljas eftergift, eftersom det skulle strida mot lagstiftarens och eftergiftssystemets intentioner att bevilja eftergift i en sådan situation.

Då företaget på ett aktivt sätt har bidragit till utredningen har Konkurrensverket reducerat yrkandet om konkurrensskadeavgift med halva beloppet. Företaget döms av domstolen att betala 1 130 000 kronor i konkurrensskadeavgift.

Publicerad 8 nov 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024