Konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Patent- och marknadsdomstolen har i en dom slagit fast att ett företag ska betala konkurrensskadeavgift för att ha gjort sig skyldigt till otillåtet samarbete inför en upphandling. Att företaget under utredningen har samarbetat med Konkurrensverket innebär inte att det helt ska slippa betala avgift.

upphandling_Konkurrensskadeavgift_for_otillatet_samarbete_16x9.jpg

Det var inför en mejeriupphandling i slutet av 2016 som företaget utbytte strategisk information om bland annat priser med ett konkurrerande företag. Ramavtalsupphandlingen av mejerivaror omfattade flera kommuner och kommunala bolag.

Efter tips från den upphandlande myndigheten inledde Konkurrensverket en utredning som bland annat innebar att företaget ålades att komma in med uppgifter om den aktuella upphandlingen.

Ett företag som på eget initiativ gör Konkurrensverket uppmärksamt på överträdelser kan under vissa förutsättningar beviljas så kallad eftergift, vilket innebär att det inte behöver betala konkurrensskadeavgift. Ett företag som utreds för en misstänkt överträdelse och som samarbetar med Konkurrensverket under utredningen kan i vissa fall också få betala en lägre avgift.

I detta fall lämnade företaget information om överträdelsen, men först efter det att Konkurrensverket hade ålagt företaget att komma in med uppgifter.

Domstolen har nu slagit fast att företaget inte självmant eller frivilligt lämnade informationen, eftersom företaget med anledning av åläggandet var tvingat att ge in den till Konkurrensverket. Det medför att företaget inte kan beviljas eftergift, eftersom det skulle strida mot lagstiftarens och eftergiftssystemets intentioner att bevilja eftergift i en sådan situation.

Då företaget på ett aktivt sätt har bidragit till utredningen har Konkurrensverket reducerat yrkandet om konkurrensskadeavgift med halva beloppet. Företaget döms av domstolen att betala 1 130 000 kronor i konkurrensskadeavgift.

Publicerad 8 nov 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023