Logga in

Glömt ditt lösenord?

JP Infonets Upphandlingsrättsliga Stipendium

Vi på JP Infonet kommer med start våren 2017 dela ut ett stipendium till en juridikstudent som med stöd av digitaliserad rättsinformation presterat en intressant och väl genomarbetad uppsats. Detta med ambitionen att göra rättsinformation mer synlig och för att ge publicitet åt det arbete som bedrivs på våra akademier där rättsinformation kan vara en central del.

Sedan flera år driver JP Infonet ett ambitiöst program för att ständigt stärka och underhålla våra relationer med den akademiska världen. Syftet är att göra rättsinformation mer synlig och tillgänglig för såväl studenter i grundutbildning som i forskarmiljö. Vi är övertygade om att de stora, digitaliserade informationsmängder som tydligt beskriver samhällets utveckling, trender, möjligheter och utmaningar är underutnyttjade resurser. Och att förmågan att tillgodogöra sig relevant information kommer fortsätta vara en central del av alla kvalificerade yrkesroller.

Som ett led i detta delar vi med start våren 2017 ut ”JP Infonets Uppsatsstipendie” till en juridikstudent som med skicklighet och stringens visat särskilt intresse för offentlig upphandling. Kvalificerad sökande är den student som färdigställt uppsats eller likvärdigt arbete med inriktning mot upphandlingsrätt vid ett svenskt universitet. Vi beaktar särskilt ämnesval, framställning samt förmåga att välja ut och självständigt tolka rättskällor.

Stipendiet består av 15 000 kronor och ett erbjudande om att bli publicerad i vår digitala plattform. Ambitionen är att årligen kunna ge publicitet åt det fina arbete som bedrivs på våra akademier och där rättsinformation kan vara en central del. Naturligtvis även att visa uppskattning för de studenter och forskare som väljer att utnyttja modern teknik för att bättre nyttja tillgängliga resurser.

Ansökan innehållande uppsats/arbete med uppgifter om utbildningsprogram, ev. handledare och examinator skickas tillsammans med den sökandes kontaktuppgifter till: stipendium@jpinfonet.se senast den 31 maj 2017.

Publicerad 5 apr 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024

Kammarrätten anser att förvaltningsrätten inte har kunnat göra en effektiv överprövning av upphandlingen utan tillgång till relevanta delar av det vinnande anbudet. Kammarrätten upphäver därför domen och visar målet åter för ny handläggning.  

25 apr 2024