IMY utfärdar sanktionsavgift mot Tullverket för bristande rutiner

Dataskydd_IMY-utfärdar-sanktionsavgift-mot-Tullverket-för-bristande-rutiner.jpg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat en personuppgiftsincident hos Tullverket och konstaterar nu att verket har haft bristfälliga rutiner och tekniska spärrar, vilket gjort att uppgifter från brottsutredningar överförts från tjänstemobiler till en amerikansk molntjänst. IMY menar dock att det finns förmildrande omständigheter. Det har till exempel varit fråga om ett fåtal medarbetare som utan godkännande använt molntjänsten. Mot denna bakgrund utfärdar IMY en administrativ sanktionsavgift på 300 000 kronor mot Tullverket. 

Publicerad 17 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

I en mycket intressant dom har EU-domstolen klargjort hur starkt skyddet är av dataskyddsombuds oberoende. Vår expert Monika Wendleby analyserar domen.

24 aug 2022

Nu går det att visselblåsa till IMY om man vill informera om ett missförhållande som innebär att en viss organisation inte följer reglerna i dataskyddsförordningen eller kompletterande regler till den.

22 aug 2022

IMY förbjuder ett bolag som bedriver en privat tandläkarklinik att använda ett kamerasystem på kliniken.

22 aug 2022