IMY utfärdar sanktionsavgift mot Tullverket för bristande rutiner

Dataskydd_IMY-utfärdar-sanktionsavgift-mot-Tullverket-för-bristande-rutiner.jpg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat en personuppgiftsincident hos Tullverket och konstaterar nu att verket har haft bristfälliga rutiner och tekniska spärrar, vilket gjort att uppgifter från brottsutredningar överförts från tjänstemobiler till en amerikansk molntjänst. IMY menar dock att det finns förmildrande omständigheter. Det har till exempel varit fråga om ett fåtal medarbetare som utan godkännande använt molntjänsten. Mot denna bakgrund utfärdar IMY en administrativ sanktionsavgift på 300 000 kronor mot Tullverket. 

Publicerad 17 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Vår expert Monika Wendleby analyserar frågan.

20 jan 2023

IMY utfärdar en sanktionsavgift mot en region som skickat kallelser till patienter med känsliga personuppgifter synliga i fönsterkuvert.

19 jan 2023

IMY bedömer att personuppgiftsbehandlingen har skett i strid med principen om uppgiftsminimering och nämnden får därför en reprimand.

28 nov 2022