Logga in

Glömt ditt lösenord?

Hur påverkar GDPR lagstiftningen på skolområdet?

Regeringen har antagit lagändringar på utbildningsområdet som innebär kompletteringar och anpassningar till GDPR. Här kan du läsa mer om vad det innebär.
 

Den 25 maj trädde GDPR i kraft. GDPR är en förordning från EU och blir således direkt tillämpbar i svensk lagstiftning. GDPR ger dock utrymme för kompletterande nationella bestämmelser och dessa kommer samlas i dataskyddslagen. När GDPR och dataskyddslagen började gälla uppdaterades lagstiftningen på utbildningsområdet så att den är förenlig med dessa.

Nytt kapitel i skollagen

Regeringen har bedömt att det på utbildningsområdet krävs kompletteringar för hantering av känsliga personuppgifter, som införs i ett särskilt kapitel i skollagen. Dessa kompletteringar reglerar framförallt enskilda huvudmäns möjligheter att hantera dessa uppgifter samt bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter med undantag från regler om sökbegränsningar.

Exempelvis ska det tydligt framgå i skollagen att man endast får behandla känsliga personuppgifter inom utbildningsområdet om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende. Att behandlingen måste vara nödvändig innebär bland annat att endast sådana uppgifter som behövs i ärendet får behandlas.

Det nya kapitlet i skollagen innehåller bestämmelser kring förbjud att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga uppgifter. Regeringen får dock meddela föreskrifter om undantag från dessa begränsningar om det gäller hälsa i verksamhet hos en huvudman för skolverksamhet till barn som är i behov av särskilt stöd så som exempelvis särskola eller skola för döva. Undantaget ska också gälla huvudman för sameskola.

Andra ändringar

Utöver ändringarna i skollagen görs också ändringar i:

  • lagen om tillstånd att utfärda vissa examina,
  • lagen om yrkeshögskolan,
  • studiestödsdatalagen

De kompletterande bestämmelserna inom utbildningsområdet trädde i kraft den 1 augusti 2018. 

Vill du ha kunskap om hur GDPR påverkar skolverksamheten?

Kursen Dataskyddsförordningen ur ett skolperspektiv tar bland annat upp kränkande behandling och GDPR samt vilka åtgärder som skolorganisationer bör vidta för att uppfylla de nya lagkraven. Läs mer och anmäl dig här!

Är ni flera i verksamheten som behöver kompetensutveckling?

Låt utbildningen komma till er! Form och innehåll skräddarsys efter era önskemål och behov. Läs mer om våra kundanpassade utbildningar i skoljuridik här.

Publicerad 1 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy