Förskolan brast i tillsynsansvar – skickade hem barn med diabetes | JP Infonet

Förskolan brast i tillsynsansvar – skickade hem barn med diabetes

En förskola bad ett barn gå hem eftersom de inte kunde tillgodose barnets behov av egenvård för diabetes. Föräldrarna ansåg att förskolan brustit i tillsynen och anmälde förskolan till Skolinspektionen.

Förskolans resursperson med särskild kunskap och utbildning för att hjälpa barnet med sin egenvård hade varit frånvarande ibland. Då hade förskolan bett att eleven skulle gå hem. Vid dessa tillfällen hade förskolepersonalen, enligt föräldrarna, skickat hem barnet eller nekat barnet att komma till förskolan.

forskola_diabetes_tillsyn16x9.jpg

Huvudmannen på förskolan medger att de brustit i beredskapen vid ett tillfälle när ersättare inte fanns och rutinerna inte följdes. Efter den händelsen införde förskolan tillräckliga rutiner, såg till att utbildad personal finns tillgänglig och inledde utbildningsinsatser för fler medarbetare för att säkerställa tillsyns- och egenvårdsbehovet.

Skolinspektionen bedömer att kommunen inte följt skollagens bestämmelser, dock har förskolan vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med bristen. Förskolan har upprättat en handlingsplan, upplyst personal om rutiner och påbörjat utbildning av personal. Med anledning av detta avstår Skolinspektionen från att ingripa.

Tillsyn i förskolan – vad gäller?

Under den tid barnet befinner sig i förskolan övergår tillsynsansvaret från barnets vårdnadshavare till huvudmannen för förskolan. Med hänsyn till barnens låga ålder är nivån för huvudmannens ansvar för barnets säkerhet i förskolan hög. Faktorer som påverkar bedömningen av vilken tillsyn som behövs är barnets ålder, barngruppens sammansättning, riskfaktorer i den fysiska miljön samt om det finns barn som är i behov av särskilt stöd eller liknande.

Senast uppdaterad 22 feb 2019

Mer om Skola
Utbildningar
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och den behandlar också nyheter på förskolans område, exempelvis den kommande reviderade läroplanen. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med lednings- eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • De flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt med reglerna om offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Under denna kurs går vi igenom regelverket på området med fokus på de frågor som aktualiseras i den praktiska verksamheten samt de nyheter som är på gång för friskolan.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området