Förskolan brast i tillsynsansvar – skickade hem barn med diabetes

En förskola bad ett barn gå hem eftersom de inte kunde tillgodose barnets behov av egenvård för diabetes. Föräldrarna ansåg att förskolan brustit i tillsynen och anmälde förskolan till Skolinspektionen.

Förskolans resursperson med särskild kunskap och utbildning för att hjälpa barnet med sin egenvård hade varit frånvarande ibland. Då hade förskolan bett att eleven skulle gå hem. Vid dessa tillfällen hade förskolepersonalen, enligt föräldrarna, skickat hem barnet eller nekat barnet att komma till förskolan.

forskola_diabetes_tillsyn16x9.jpg

Huvudmannen på förskolan medger att de brustit i beredskapen vid ett tillfälle när ersättare inte fanns och rutinerna inte följdes. Efter den händelsen införde förskolan tillräckliga rutiner, såg till att utbildad personal finns tillgänglig och inledde utbildningsinsatser för fler medarbetare för att säkerställa tillsyns- och egenvårdsbehovet.

Skolinspektionen bedömer att kommunen inte följt skollagens bestämmelser, dock har förskolan vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med bristen. Förskolan har upprättat en handlingsplan, upplyst personal om rutiner och påbörjat utbildning av personal. Med anledning av detta avstår Skolinspektionen från att ingripa.

Tillsyn i förskolan – vad gäller?

Under den tid barnet befinner sig i förskolan övergår tillsynsansvaret från barnets vårdnadshavare till huvudmannen för förskolan. Med hänsyn till barnens låga ålder är nivån för huvudmannens ansvar för barnets säkerhet i förskolan hög. Faktorer som påverkar bedömningen av vilken tillsyn som behövs är barnets ålder, barngruppens sammansättning, riskfaktorer i den fysiska miljön samt om det finns barn som är i behov av särskilt stöd eller liknande.

Publicerad 22 feb 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024