Kurs

Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Om kursen

Kränkande behandling av barn och ungdomar är ett område som debatteras mycket just nu. Det gäller inte minst kränkningar via sociala medier på internet. Skolan är en central del av barns och ungdomars tillvaro och har ett långtgående ansvar att på olika sätt motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

Skolans och förskolans ansvar regleras i skollagen och diskrimineringslagen. Barn- och elevombudets arbete när det gäller skadestånd till drabbade elever har gett en ökad bevakning från massmedias sida samtidigt som den aktuella skolan oftast drabbats av ett svårt sargat rykte.

Vid utbildningen Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling görs en noggrann genomgång av det regelverk som finns på området med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet. Exempel från rättspraxis tas även upp liksom innehållet i de allmänna råd mot diskriminering och kränkande behandling som tagits fram i syfte att leva upp till de krav som idag ställs på skolan och förskolan.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med dessa frågeställningar inom skola eller förskola inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Det här är en av våra kurser inom skoljuridik.

Programpunkter • Skollagen och diskrimineringslagen – två parallella regelverk med likheter och skillnader.
 • Vad säger diskrimineringslagen?
 • Vad säger skollagen?
 • Vad gäller avseende skolans ansvar vid kränkningar på nätet och vid kränkningar som inte sker i skolans lokaler?
 • Vad har skolan för ansvar att polisanmäla kränkningar som kan utgöra brott?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 6 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • Ingen kan som Hellstadius räta ut frågetecken till utropstecken! Maria Eriksson Kvalitetscontroller Söderhamns kommun

 • Gediget innehåll. Ger en djupare förståelse om skollagens och diskrimineringslagens praktiska tillämpning. Carolina Nohlberg Elevhälsan Skövde kommun

 • Tydligt och pedagogiskt. Passar skolledare, lärare och personer på central förvaltning. Rekommenderas till alla som arbetar inom skolvärlden. Emma Wred Utredare Haninge kommun

Janna Sundberg

Kursledare

Janna Sundberg Rådgivare, jurist

Janna är jurist och arbetar med rådgivning inom skola och håller kurser inom skoljuridik samt kurser inom förvaltningsrätt på JP Infonet. Hon har tidigare arbetat på Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd och inom domstolsväsendet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kundanpassad kurs

Kundanpassad kurs

Anpassas Livesänd/på plats

Kurs: Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Är du intresserad av en kundanpassad utbildning? Skicka in din offertförfrågan här.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • Rådgivning inom skola

  Har du svårigheter med frågor inom skoljuridik som till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt våra jurister hjälpa till!
 • JP RättsfallsnetSkolskjuts

  JP Rättsfallsnet–Skolskjuts ger dig till tillgång till alla domar om skolskjuts.

Nyheter

Ny proposition för att bättre spegla elevernas kunskaper och främja kunskapsutveckling.

16 nov 2021

En studiecoach bidrog till att fler elever inom vuxenutbildningen fick stöd och kunde klara av studierna.

16 nov 2021

En förkortning av JP Infonets expert Linda Larssons analys om viktiga aspekter vid barnvaccination mot covid-19 i skolan.

20 okt 2021