Kurs

Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Om kursen

Kränkande behandling av barn och ungdomar är ett område som debatteras mycket just nu. Det gäller inte minst kränkningar via sociala medier på internet. Skolan är en central del av barns och ungdomars tillvaro och har ett långtgående ansvar att på olika sätt motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

Skolans och förskolans ansvar regleras i skollagen och diskrimineringslagen. Barn- och elevombudets arbete när det gäller skadestånd till drabbade elever har gett en ökad bevakning från massmedias sida samtidigt som den aktuella skolan oftast drabbats av ett svårt sargat rykte.

Vid utbildningen Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling görs en noggrann genomgång av det regelverk som finns på området med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet. Exempel från rättspraxis tas även upp liksom innehållet i de allmänna råd mot diskriminering och kränkande behandling som tagits fram i syfte att leva upp till de krav som idag ställs på skolan och förskolan.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till alla som arbetar med dessa frågeställningar inom skola eller förskola inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Programpunkter

 • Skollagen och diskrimineringslagen – två parallella regelverk med likheter och skillnader.
 • Vad säger diskrimineringslagen?
 • Vad säger skollagen?
 • Vad gäller avseende skolans ansvar vid kränkningar på nätet och vid kränkningar som inte sker i skolans lokaler?
 • Vad har skolan för ansvar att polisanmäla kränkningar som kan utgöra brott?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 6 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • Gediget innehåll. Ger en djupare förståelse om skollagens och diskrimineringslagens praktiska tillämpning. Carolina Nohlberg Elevhälsan Skövde kommun

 • Tydligt och pedagogiskt. Passar skolledare, lärare och personer på central förvaltning. Rekommenderas till alla som arbetar inom skolvärlden. Emma Wred Utredare Haninge kommun

 • Intressant för både pedagoger och skolledare. Att kunna lära sig samtidigt som man kan ställa frågor direkt i sändningen gör upplevelsen ännu mer matnyttig. Magnus Isaksson Lärare Nya Elementar skola

Janna Sundberg

Kursledare

Janna Sundberg Rådgivare, jurist

Janna är jurist och arbetar med rådgivning inom skola och håller kurser inom skoljuridik samt kurser inom förvaltningsrätt på JP Infonet. Hon har tidigare arbetat på Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd och inom domstolsväsendet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Tillfälle: den 9 november 2023 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Tillfälle: den 12 mars 2024 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Tillfälle: den 15 oktober 2024 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kundanpassad kurs

Kundanpassad kurs

Anpassas Livesänd/på plats

Kurs: Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Är du intresserad av en kundanpassad utbildning? Skicka in din offertförfrågan här.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023