Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Fel av skolsköterska att ge hälsokontroll med anmärkning om vikt till elev

En 11-årig elev hade blivit ledsen och upprörd efter ett hälsobesök hos skolsköterskan som bland annat hade berört elevens vikt. Justitieombudsmannen (JO) anser att skolsköterskan borde ha samrått med vårdnadshavarna innan samtalet med eleven och att det var olämpligt att överlämna en lapp med resultatet av kontrollen direkt till eleven. Skolsköterskan får därför kritik. 

Vårdnadshavare anmälde till JO

En vårdnadshavare lämnade in en anmälan till JO med klagomål på en skolsköterska. Enligt anmälan hade skolsköterskan förolämpat, kränkt och sårat anmälarens 11-åriga dotter, bland annat genom att ha sagt att hon vägde för mycket. Flickan hade fått med sig en lapp från en hälsokontroll där det tydligt stod ”OBS vikten!!” och kommit hem ledsen och upprörd. 

Skolsköterskan följde rutinen skolan hade vid tillfället

Kommunen uppgav bland annat att rutinen för hälsobesök var att vårdnadshavare fick skriftlig information om dem vid skolstart och att eleven efter kontrollen får en lapp att ta med sig hem. Skolsköterskan hade följt rutinen vid det aktuella besöket. Rutinen hade ändrats efter händelsen så att alla lappar och dokument från hälsobesöken skickades hem till vårdnadshavarna med post.

Hälsokontroll i skolan är hälso- och sjukvård

Enligt skollagen ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. En hälsokontroll som en skolsköterska genomför av en elev är hälso- och sjukvård. Det gör att bland annat bestämmelserna i 6 kap. patientsäkerhetslagen och 3 kap. patientlagen blir tillämpliga.

JO bedömer att skolsköterskan agerade fel

JO konstaterar att uppgifterna om vad som sades vid hälsosamtalet går isär. Vårdnadshavarens uppgift om elevens reaktion talar dock för att eleven uppfattade samtalet som att det handlade om hennes personliga förhållanden. JO vill därför understryka att ett samtal av det här slaget kräver noggranna överväganden rörande innehållet och hur eleven kan uppfatta det.

När det gäller kommunens rutiner konstaterar JO att det i vissa fall kan behövas ett samråd med vårdnadshavarna innan hälsosamtalet hålls med eleven. Enligt JO borde samtalet med eleven efter kontrollen i detta fall ha föregåtts av sådant samråd, med hänsyn främst till elevens ålder och innehållet i den notering som gjordes vid hälsokontrollen. JO anser också att skolsköterskan borde ha lämnat lappen med resultatet av kontrollen till vårdnadshavaren istället för till eleven. Att överlämna handlingen direkt till eleven som kunde ta del av den var, särskilt med hänsyn till noteringen ”OBS vikten”, inte lämpligt.

Sammantaget bedömer därför JO att skolsköterskan inte kan undgå kritik.

Jobbar du inom elevhälsan? 

I vår interaktiva webbkurs Elevhälsan i praktiken får du en grundlig genomgång av vad regelverket innebär i praktiken.

Publicerad 13 maj 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy