Få hjälp med regelbevakningen

Hur håller din verksamhet koll på lagefterlevnad? Här berättar vår laglisteredaktion om vikten av att ha en laglista och hur vi kan hjälpa din verksamhet med en effektiv regelbevakning.

karin_jessica_angelica_ny.jpg

JP Infonets jurister Karin Forsman, Jessica Deinoff och Angelica Norlén.

Som verksamhetsutövare kan det vara utmanande att få en överblick över vilka regler som rör den egna verksamheten. Det kan också vara svårt att hålla sig uppdaterad kring förändringar i regelverket, eller när det kommer nya regler.

Här kliver vår laglisteredaktion in och hjälper din verksamhet. 

– Redaktionen består av juridiska experter, affärsutvecklare samt IT- och mediautvecklare. Tillsammans har vi tagit fram ett verktyg för effektiv regelbevakning och uppföljning, säger juristen Angelica Norlén, som arbetar med laglistor och juridisk rådgivning på JP Infonet.

– Våra laglistor anpassas efter din verksamhet och de är användarvänliga med en enkel struktur. Antalet användare är obegränsat och listan är därmed ett hjälpmedel för hela organisationen. Våra kunniga jurister håller listan uppdaterad, meddelar när lagändringar sker och ger dig stöd i tillämpningen, fortsätter hon. 

Laglistor inom flera olika rättsområden


Hos oss hittar du laglistor inom bland annat miljö- och arbetsmiljöområdet.

Miljö

I JP Laglista Miljö hittar du de lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rättsliga dokument som är relevanta inom miljörätten. Här finns bland annat bestämmelser om avfall, energi, hälsoskydd, kemikalier och skydd mot olyckor.

– Med den här listan kan du som verksamhetsutövare säkerställa att din verksamhet följer de lagar och regler som finns inom miljörättens område. Det är viktigt, eftersom framtidens miljö är allas ansvar. Genom en laglista kan din organisation visa att ni arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Det kan till exempel vara användbart om ni har en miljöcertifiering av något slag. Det kan även leda till ökad processeffektivitet och kompetens samt goodwill, berättar Karin Forsman, jurist och redaktör på JP Infonet.

Arbetsmiljö

I JP Laglista Arbetsmiljö hittar du regler om bland annat organisatorisk, psykologisk, social och ergonomisk arbetsmiljö samt användning av utrustning. 

– Som arbetsgivare är du skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra att dina arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall. Det står i arbetsmiljölagen. Förutom arbetsmiljölagen finns det ett flertal andra viktiga lagar inom arbetsmiljörätten. Och så finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vissa föreskrifter gäller för alla arbetsplatser, som till exempel föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Vilka andra föreskrifter som gäller för en viss verksamhet beror på vilka risker som måste hanteras just där. Du som är arbetsgivare är skyldig att hålla koll på och följa de lagar och föreskrifter som gäller för din verksamhet. Detta kan vi hjälpa dig med, säger juristen Jessica Deinoff, redaktör och rådgivare på JP Infonet.

Nyfiken på att veta mer?


Hör av dig till oss på JP Infonet via mejl info@jpinfonet.se och boka in en kostnadsfri guidning. 

Läs mer om JP Laglistor här >

Publicerad 7 maj 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Hållbar upphandling
Våtmarken och juridiken

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

I den här analysen förklarar vår expert Annette Magnusson, medgrundare till Climate Change Counsel, den formella bakgrunden till COP28 och tittar närmare på innehållet i The UAE Consensus.

2 feb 2024

I målet prövar Högsta förvaltningsdomstolen om registreringar av nyckelbiotoper är överklagbara beslut. Ta del av domstolens bedömning här.

23 jan 2024

I denna analys ger JP Infonets expert Anja Ipp, medgrundare, Climate Change Counsel, en översyn av det klimatjuridiska rättsområdet.

15 jan 2024