Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Få hjälp med regelbevakningen

Hur håller din verksamhet koll på lagefterlevnad? Här berättar vår laglisteredaktion om vikten av att ha en laglista och hur vi kan hjälpa din verksamhet med en effektiv regelbevakning.

karin_jessica_angelica_ny.jpg

JP Infonets jurister Karin Forsman, Jessica Deinoff och Angelica Norlén.

Som verksamhetsutövare kan det vara utmanande att få en överblick över vilka regler som rör den egna verksamheten. Det kan också vara svårt att hålla sig uppdaterad kring förändringar i regelverket, eller när det kommer nya regler.

Här kliver vår laglisteredaktion in och hjälper din verksamhet. 

– Redaktionen består av juridiska experter, affärsutvecklare samt IT- och mediautvecklare. Tillsammans har vi tagit fram ett verktyg för effektiv regelbevakning och uppföljning, säger juristen Angelica Norlén, som arbetar med laglistor och juridisk rådgivning på JP Infonet.

– Våra laglistor anpassas efter din verksamhet och de är användarvänliga med en enkel struktur. Antalet användare är obegränsat och listan är därmed ett hjälpmedel för hela organisationen. Våra kunniga jurister håller listan uppdaterad, meddelar när lagändringar sker och ger dig stöd i tillämpningen, fortsätter hon. 

Laglistor inom flera olika rättsområden


Hos oss hittar du laglistor inom bland annat miljö- och arbetsmiljöområdet.

Miljö

I JP Laglista Miljö hittar du de lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rättsliga dokument som är relevanta inom miljörätten. Här finns bland annat bestämmelser om avfall, energi, hälsoskydd, kemikalier och skydd mot olyckor.

– Med den här listan kan du som verksamhetsutövare säkerställa att din verksamhet följer de lagar och regler som finns inom miljörättens område. Det är viktigt, eftersom framtidens miljö är allas ansvar. Genom en laglista kan din organisation visa att ni arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Det kan till exempel vara användbart om ni har en miljöcertifiering av något slag. Det kan även leda till ökad processeffektivitet och kompetens samt goodwill, berättar Karin Forsman, jurist och redaktör på JP Infonet.

Arbetsmiljö

I JP Laglista Arbetsmiljö hittar du regler om bland annat organisatorisk, psykologisk, social och ergonomisk arbetsmiljö samt användning av utrustning. 

– Som arbetsgivare är du skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra att dina arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall. Det står i arbetsmiljölagen. Förutom arbetsmiljölagen finns det ett flertal andra viktiga lagar inom arbetsmiljörätten. Och så finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vissa föreskrifter gäller för alla arbetsplatser, som till exempel föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Vilka andra föreskrifter som gäller för en viss verksamhet beror på vilka risker som måste hanteras just där. Du som är arbetsgivare är skyldig att hålla koll på och följa de lagar och föreskrifter som gäller för din verksamhet. Detta kan vi hjälpa dig med, säger juristen Jessica Deinoff, redaktör och rådgivare på JP Infonet.

Nyfiken på att veta mer?


Hör av dig till oss på JP Infonet via mejl info@jpinfonet.se och boka in en kostnadsfri guidning. 

Läs mer om JP Laglistor här >

Publicerad 7 maj 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Bolag uppfyller inte kraven i 3 kap. 4 § MB om god hushållning av jordbruksmark och en storskalig solcellspark är därför förbjuden, anser MÖD.

30 maj 2024

Mattias Goldmanns analys visar att Sveriges medlemskapet i Nato får betydande konsekvenser för Sveriges agerande inom klimat, infrastruktur och energi.  

23 maj 2024

I denna intervju med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, berättar han bland annat om bakgrunden till målet, målets betydelse för Aurora-målet och andra konsekvenser av utgången i målet.  

23 maj 2024