Logga in

Glömt ditt lösenord?

EU-domstolen skyddar rätten att få sin ansökan om överprövning prövad

Kan ett anslutningsöverklagande som gjorts av den utvalda anbudsgivaren medföra att en utesluten anbudsgivares överklagande avvisas? Vad gäller i ett fall där båda anbudsgivarnas anbud ifrågasätts i samma förfarande? Dessa är några av frågorna som analyseras av Advokaten Anna Ulfsdotter Forssell och juristen Martin Bogg från Advokatfirman Delphi.

EU-domstolen tar i Mål C-689/13, PFE, upp frågan om en klagande leverantörs rätt att få sina invändningar prövade av domstol. Målet rör en flygplats i Italien som annonserade en upphandling avseende städning samt underhåll av flygplatsens grönområden under en period av tre år. Genom tilldelningsbeslut tilldelades kontraktet ett tillfälligt konsortium.

En annan anbudslämnare, som rangordnades på andra plats, överklagade tilldelningsbeslutet och yrkade på att det skulle ändras på ett sätt som skulle ge dem kontraktet. Konsortiet inträdde som part i målet och menade att anbudslämnaren som nu överklagat beslutet redan tidigare borde uteslutits i upphandlingen. Detta eftersom de inte uppfyllt samtliga ska-krav.

Den italienska domstolen godkände båda överklagandena och flygplatsen väljer därefter att utesluta båda leverantörerna ur upphandlingen. Ett nytt, förhandlat förfarande, inleddes för att tilldela det aktuella kontraktet. Även denna dom överklagades.

Efter att den italienska förvaltningsöverdomstolen skickat en begäran om förhandsavgörande hamnade målet i EU-domstolen. EU-domstolen hade bland annat att pröva om den processrättsliga regleringen var förenlig med det upphandlingsrättsliga regelverket.

Läs hela analysen av EU-domstolens dom i det nedladdningsbara dokumentet. 

Publicerad 1 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy