Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Statskontoret ska analysera hur statliga myndigheter har arbetat med att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar.

upphandling_Arbetsrattsliga_villkor_vid_upphandling_16x9.jpg

År 2017 infördes en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu följer regeringen upp hur myndigheterna har arbetat med det.

– Genom att myndigheter ställer arbetsrättsliga villkor i upphandlingar kan skäliga anställningsvillkor och schysst konkurrens säkerställas. Vi behöver bättre fakta om hur myndigheterna arbetar med detta så att vi kan utveckla användandet av offentlig upphandling som ett verktyg för ett mer socialt hållbart samhälle i linje med den nationella upphandlingsstrategin, säger civilminister Lena Micko. 

Statskontoret ska följa upp och analysera myndigheternas arbete med att ställa arbetsrättsliga villkor och även redovisa goda exempel på sådant arbete. I uppdraget ingår också att föreslå hur myndigheternas förutsättningar för det kan förbättras. Statskontoret ska också redovisa vilka effekter myndigheterna anser att de har uppnått genom att ställa arbetsrättsliga villkor.

Statskontoret ska under uppdraget inhämta synpunkter från Upphandlingsmyndigheten och arbetsmarknadens parter.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2020.

Senast uppdaterad 17 feb 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området