Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Statskontoret ska analysera hur statliga myndigheter har arbetat med att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar.

upphandling_Arbetsrattsliga_villkor_vid_upphandling_16x9.jpg

År 2017 infördes en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu följer regeringen upp hur myndigheterna har arbetat med det.

– Genom att myndigheter ställer arbetsrättsliga villkor i upphandlingar kan skäliga anställningsvillkor och schysst konkurrens säkerställas. Vi behöver bättre fakta om hur myndigheterna arbetar med detta så att vi kan utveckla användandet av offentlig upphandling som ett verktyg för ett mer socialt hållbart samhälle i linje med den nationella upphandlingsstrategin, säger civilminister Lena Micko. 

Statskontoret ska följa upp och analysera myndigheternas arbete med att ställa arbetsrättsliga villkor och även redovisa goda exempel på sådant arbete. I uppdraget ingår också att föreslå hur myndigheternas förutsättningar för det kan förbättras. Statskontoret ska också redovisa vilka effekter myndigheterna anser att de har uppnått genom att ställa arbetsrättsliga villkor.

Statskontoret ska under uppdraget inhämta synpunkter från Upphandlingsmyndigheten och arbetsmarknadens parter.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2020.

Publicerad 17 feb 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024