Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Statskontoret ska analysera hur statliga myndigheter har arbetat med att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar.

upphandling_Arbetsrattsliga_villkor_vid_upphandling_16x9.jpg

År 2017 infördes en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu följer regeringen upp hur myndigheterna har arbetat med det.

– Genom att myndigheter ställer arbetsrättsliga villkor i upphandlingar kan skäliga anställningsvillkor och schysst konkurrens säkerställas. Vi behöver bättre fakta om hur myndigheterna arbetar med detta så att vi kan utveckla användandet av offentlig upphandling som ett verktyg för ett mer socialt hållbart samhälle i linje med den nationella upphandlingsstrategin, säger civilminister Lena Micko. 

Statskontoret ska följa upp och analysera myndigheternas arbete med att ställa arbetsrättsliga villkor och även redovisa goda exempel på sådant arbete. I uppdraget ingår också att föreslå hur myndigheternas förutsättningar för det kan förbättras. Statskontoret ska också redovisa vilka effekter myndigheterna anser att de har uppnått genom att ställa arbetsrättsliga villkor.

Statskontoret ska under uppdraget inhämta synpunkter från Upphandlingsmyndigheten och arbetsmarknadens parter.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2020.

Publicerad 17 feb 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023