Logga in

Glömt ditt lösenord?

Anders Vedin – från upphandlingsjuridik till strategiskt inköpsarbete

Anders Vedin har lång erfarenhet av upphandling inom statlig och kommunal verksamhet. Genom uppdrag som upphandlare, konsult och stadsjurist har Anders skaffat sig gedigen kunskap om upphandlingsfrågor och bred praktisk erfarenhet.

– Jag har jobbat väldigt mycket med offentlig upphandling, berättar Anders. Sedan jag skrev mitt examensarbete om offentlig upphandling och miljökrav för 17 år sedan har jag arbetat som jurist inom upphandlingsområdet.

Anders fortsätter: – Jag har haft turen att få arbeta med lite olika perspektiv inom området; att genomföra upphandlingar inom kommuner och staten, som stadsjurist, som internkonsult och som projektledare i ett kompetensutvecklingsprojekt där jag arbetade mot alla offentliga verksamheter i Skåne samt som redaktör för JP Upphandlingsnet. Arbetet som redaktör gav mig en väldigt bra fördjupning inom många av de frågor som är aktuella.

För cirka fem år sedan arbetade Anders på JP Infonet med marknadsintroduktionen av JP Upphandlingsnet och som redaktör för tjänsten. Vi frågade vad som lockade honom att återvända till JP Infonet och komma in som affärschef på Helsingborgskontoret.

– JP Infonet är ett väldigt intressant företag. Det var det redan när jag började här för några år sedan, men nu går företaget in i en ny fas och det är så spännande att jag inte kunde tacka nej, skrattar Anders. JP Upphandlingsnet är en fantastisk tjänst för dem som arbetar med offentlig upphandling, vare sig det är på upphandlande myndigheter, domstolar eller advokatbyråer.

”Upphandlingslagstiftningen ger oss alla möjligheter att göra bra affärer”

Anders berättar vidare om sin syn på upphandlingslagstiftningen och de regelverk som finns idag.

– Man hör ofta att upphandlingslagstiftningen är ett hinder för att göra bra affärer eller att det är begränsande och alltför svårt. Det är helt och hållet felaktiga åsikter enligt mig, betonar Anders. Upphandlingslagstiftningen ger oss alla möjligheter att göra bra affärer och det finns väldigt få begränsningar för hur man egentligen får agera.

Anders fortsätter: Det går inte att sticka under stol med att det krävs arbete för att genomföra en korrekt upphandlingsprocess. Men för att uppnå ett bra slutresultat är det värt att göra ett gediget arbete och noggranna förberedelser inför en upphandling.

”Inköpsprocessen sträcker sig genom hela organisationen och upphandlingsregelverket styr endast en liten del av den processen.”

– Om vi går tio år tillbaka i tiden så handlade upphandling bara om att göra det på ett juridisk korrekt sätt. Idag har vi gått in i en fas där allt fler upphandlande myndigheter verkligen börjar arbeta med strategiskt inköpsarbete och där är upphandlingsprocessen är en del av det arbetet. Då är vi på väg i helt rätt riktning, menar Anders. Upphandlingsregelverket styr en liten del av inköpsprocessen, men inköpsprocessen börjar i ledningen för en myndighet och slutar ute i verksamheten med dem som gör avrop för ramavtalen och gör de faktiska inköpen.

När vi pratar om hur framtiden inom upphandling ser ut berättar Anders att han har en väldigt positiv syn på utvecklingen.

– Under de senaste åren har det gjorts väldigt stora framsteg i arbetet med inköp i offentliga myndigheter, framhåller Anders. Offentliga inköp handlar om att göra affärer och om att få största värdet för de pengar man betalar. Och som jag nämnde tidigare så är vi på helt rätt spår nu när fokus har skiftat från att bara göra juridisk korrekta upphandlingar till att se upphandlingsprocessen som en del av det strategiska inköpsarbetet.

Publicerad 28 apr 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024