Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Senaste halvårets rättspraxis på upphandlingsområdet – hösten 2014

Nu finns en sammanställning av samtliga domar på upphandlingsområdet för andra halvåret 2014 publicerad i JP Upphandlingsnet. Sammanställningen omfattar praxis från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen och innehåller en sammanfattning av varje dom. Från sammanställningen finns länkar till domarna i fulltext vilka i sin tur innehåller länkar till längre referat och övriga rättskällor.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om JP Upphandlingsnet och ansök om testkod redan idag!

Publicerad 14 jan 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024