Logga in

Glömt ditt lösenord?

Fler vräks från sin bostad

fastighet-fler-vraks-fran-sin-bostad-huvudbild.jpg

Under 2023 ökade antalet vräkningar med 10 procent jämfört med året innan. Antalet vräkningar där barn berörs har också ökat. Det framgår av nya siffror från Kronofogden.

2 768 vräkningar genomfördes av Kronofogden under förra året, vilket är en ökning med tio procent jämfört med föregående år.

Antalet ansökningar om vräkning ökade med 13 procent, till 6 923. Flest ansökningar kommer in i storstadsområdena.

Antalet barn som berörs av vräkning har ökat med 17 procent sedan 2022, till 674 barn. Under flera år minskade antalet barn som berörs av vräkning, men sedan 2018 har kurvorna dessvärre vänt upp.

Publicerad 26 feb 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fastighetsägare ska få utökade möjligheter att bryta med hyresgäster som begår brottsliga handlingar.

22 mar 2024