Logga in

Glömt ditt lösenord?

IMY utfärdar sanktionsavgift mot Trygg-Hansa

dataskydd-imy-utfardar-sanktionsavgift-mot-trygg-Hansa-huvudbild.jpg

Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) granskning av Trygg-Hansa har visat att det varit möjligt att komma åt kunduppgifter för 650 000 kunder under perioden oktober 2018 till februari 2021. Bland kunduppgifterna finns utöver uppgifter om hälsa, även andra uppgifter såsom ekonomisk information, kontaktuppgifter, personnummer och försäkringsinnehav.

IMY konstaterar att bristerna har varit av sådan grundläggande karaktär att Trygg-Hansa borde haft möjlighet att upptäcka och åtgärda dessa redan innan det aktuella it-systemet infördes och i vart fall under den långa period som systemet användes.

Myndigheten bedömer att bolaget inte har vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken. Därför utfärdas en administrativ sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Publicerad 15 sep 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

14 maj 2024

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024