Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Lagändring: Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs

sjukvard-kraven-pa-halso-och-sjukvardens-beredskaphojs.jpg

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

Lagändringarna innebär att hälso- och sjukvårdslagen förtydligas. Tidigare föreskrev lagen att där hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivs ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Lagändringen innebär att det nu även ska finnas de sjukvårdsprodukter och den övriga utrustning som behövs för att kunna ge god vård.

Med sjukvårdsprodukter menas

  • läkemedel
  • medicinska produkter
  • personlig skyddsutrustning
  • livsmedel för speciella medicinska ändamål
  • tillverkningsmaterial.

Krav på lagerhållning, leverans och upplysning

Lagändringarna innebär också att öppenvårdsapotek ska ha en skyldighet att lagerhålla läkemedel och att partihandlare ska ha en leveransskyldighet gentemot sjukhusapotek. En sanktionsavgift införs också för de företag som inte meddelar Läkemedelsverket om att försäljningen av ett läkemedel tillfälligt eller permanent upphör. 

Statliga APL får utökat samhällsuppdrag

Det statliga bolaget Apotek Produktion & Laboratorier AB får ett utökat samhällsuppdrag. Det innebär att bolaget ska fortsätta med sin verksamhet under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Till exempel ska bolaget säkerställa tillgången på aktiva substanser, hjälpämnen och förpackningsmaterial för produkter inom akutvården.

Publicerad 30 maj 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy