Lagändring: Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs

sjukvard-kraven-pa-halso-och-sjukvardens-beredskaphojs.jpg

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

Lagändringarna innebär att hälso- och sjukvårdslagen förtydligas. Tidigare föreskrev lagen att där hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivs ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Lagändringen innebär att det nu även ska finnas de sjukvårdsprodukter och den övriga utrustning som behövs för att kunna ge god vård.

Med sjukvårdsprodukter menas

 • läkemedel
 • medicinska produkter
 • personlig skyddsutrustning
 • livsmedel för speciella medicinska ändamål
 • tillverkningsmaterial.

Krav på lagerhållning, leverans och upplysning

Lagändringarna innebär också att öppenvårdsapotek ska ha en skyldighet att lagerhålla läkemedel och att partihandlare ska ha en leveransskyldighet gentemot sjukhusapotek. En sanktionsavgift införs också för de företag som inte meddelar Läkemedelsverket om att försäljningen av ett läkemedel tillfälligt eller permanent upphör. 

Statliga APL får utökat samhällsuppdrag

Det statliga bolaget Apotek Produktion & Laboratorier AB får ett utökat samhällsuppdrag. Det innebär att bolaget ska fortsätta med sin verksamhet under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Till exempel ska bolaget säkerställa tillgången på aktiva substanser, hjälpämnen och förpackningsmaterial för produkter inom akutvården.

Publicerad 30 maj 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Regeringen har publicerat en sammanställning av viktigare lagar och förordningar som började gälla omkring halvårsskiftet 2023. Här nedan hittar du ett urval av de ändringar som är aktuella på hälso- och sjukvårdsområdet.

22 aug 2023

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram.

18 aug 2023

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023