Logga in

Glömt ditt lösenord?

”Vi hjälper våra kunder med hela informationssäkerhetsområdet”

beata-rosvall-intervju.jpg

Informationssäkerhet blir allt viktigare i vårt samhälle. I den här intervjun berättar Beata Rosvall bland annat om hur hennes roll som juridisk rådgivare inom dataskydd och dataskyddsombud har utvecklats i och med detta och hur hon och hennes rådgivningskollegor på JP Infonet kan fungera som ett stöd i dessa frågor. Hon ger även tips på vad som kan vara bra att tänka på om man kommer i kontakt med informationssäkerhet i sin yrkesroll. 

Hej Beata, kan du berätta lite om din roll här på JP Infonet?

I min roll som juridisk rådgivare och dataskyddsombud jobbar jag tillsammans med mina kollegor i ett team och hjälper många kunder med rådgivning inom GDPR och anslutande rättsområden. Vi granskar avtal och styrdokument, svarar på frågor och gör tillsyn av kundernas regelefterlevnad för att nämna några av våra uppdrag.  

Frågor kring informationssäkerhet blir allt viktigare och tar större plats, hur har din roll som juridisk rådgivare inom dataskydd och dataskyddsombud utvecklats i och med detta?

Informationssäkerhet är en stor och viktig uppgift för våra kunder. Vi har arbetat länge med att bistå med hjälp i frågor rörande skyddet för personuppgifter, som är en viktig del av informationssäkerhetsarbetet. I och med utvecklingen med ny lagstiftning har även vårt arbete breddats och vi hjälper våra kunder med hela informationssäkerhetsområdet.

Hur kan du och dina rådgivningskollegor i dataskyddsgruppen fungera som ett stöd i frågor som rör informationssäkerhet?

Vi kan stötta på flera olika sätt beroende på vad kunden har för behov, exempelvis genom rådgivning eller praktiskt arbete. Beroende på hur långt man kommit i sitt arbete med informationssäkerhet finns olika utmaningar. Arbetet med informationssäkerhet är ett kontinuerligt arbete där man behöver löpande omvärdera och anpassa åtgärder. Vi bistår med stöd och råd under hela processen, oavsett om man har ett påbörjat informationssäkerhetsarbete eller behöver hjälp att starta upp.

Kan du ge något konkret exempel på hur ni rådgivare kan hjälpa till?

Vi kan hjälpa bland annat kommuner och regioner att starta ett informationssäkerhetsarbete, exempelvis genom att hålla i ett uppstartsmöte och introducera personalen till informationssäkerhet, eller stötta vid framtagandet av riktlinjer eller andra styrdokument. Vi kan även finnas som ett stöd i specifika frågor såsom arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.

Är det några frågor kopplade till informationssäkerhet som du oftare stöter på, frågor som många kunder brottas med?

Frågan om informationssäkerhet kan vara svår att överblicka. Många regelverk aktualiseras och det kan vara utmanande att veta var man ska börja. Det kan också vara svårt att veta vilka funktioner eller roller i den interna organisationen som behöver inkluderas i arbetet. 

Har du något generellt tips att ge till dem som kommer i kontakt med informationssäkerhet i sin yrkesroll, något som kan vara bra att tänka på?

Ett tips är att starta arbetet och be om hjälp om man kör fast. Det är en god idé att etablera rutiner eller processer för att underlätta för organisationen att arbeta förebyggande och systematiskt med informationssäkerhet. Vi hjälper er gärna!


rådgivning-dataskydd-puff-hemsida.jpg

Publicerad 20 jun 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet försök till cyberangrepp ökade kraftigt mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster under 2023. Det framgår av MSB:s årsredovisning av it-incidentrapporter. 

8 apr 2024

Vår expert Monika Wendleby går i den här analysen igenom avgörandet utifrån olika EU-rättskällor.

8 apr 2024

I denna analys reder vår expert Jakob Söderbaum ut begreppen, beskriver behovet och förutsättningarna för att jobba med spårbarhet med utgångspunkt i GDPR, och framhåller värdet av spårbarhet i den digitala miljön ur dataskyddssynvinkel.

12 mar 2024