Bred granskning av DSO:ers roll och ställning inleds

dataskydd-bred-granskning-av-dsoers-roll-och-stallning-inleds.jpg

EU:s dataskyddsmyndigheter genomför nu en samordnad åtgärd för att utreda dataskyddsombudens roll och ställning. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kommer inom ramen för denna åtgärd genomföra ett fyrtiotal tillsyner av olika verksamheter, till exempel större banker, försäkringsbolag, livsmedelskedjor och kommuner.

IMY kommer att ställa ett antal frågor till respektive verksamhet, exempelvis om organisationens ledning tydligt definierat och gett en skriftlig beskrivning av dataskyddsombudets uppgifter, vilka arbetsuppgifter dataskyddsombudet har och om dataskyddsombudet har tillräckliga resurser för att utföra dessa arbetsuppgifter.

Publicerad 20 jun 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

I sin granskning konstaterar IMY att Vklass inte skyddat personuppgifterna tillräckligt och att bolaget nu måste förbättra sin förmåga att upptäcka och utreda incidenter.

29 aug 2023

I vårt domsreferat kan du ta del av kammarrättens bedömning.

28 aug 2023

I denna analys berättar vår expert Gastón Fernández Palma om AI, AI-förordningen och några aspekter att beakta innan du kastar dig över utveckling och tillämpning av AI.

18 aug 2023