Logga in

Glömt ditt lösenord?

Är kommunen skyldig att ersätta vårdnadshavare när skolskjutsen uteblir?

skola-ar-kommunen-skyldig-att-ersatta-vardnadshavare-nar-skolskjutsen-uteblir.jpg

Är kommunen skyldig att på något sätt ersätta vårdnadshavare när skolskjutsen inte går som planerat? Vår skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

Frågan regleras inte i skolförfattningarna. I ”Skolskjutshandboken” (SKL 2014) s. 90 framgår att uppdragsbeskrivningen, eller trafikavtalet, till uppdragstagaren ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av uppdragets omfattning och vad som ingår. Det står vidare att:

”Avtalet bör reglera ansvarsfrågan vid fel och brister. Till exempel bör det framgå vilka skyldigheter som entreprenören har att vänta på försenade elever, likaså när det gäller att informera och eventuellt ordna ersättningstransport om skolskjutsen blir försenad. Avtalet bör även reglera formerna för tilläggsbeställningar och vem som har rätt att göra dessa. Det är också klokt att fundera över hur sådant som framkörning, inställda turer och om elever blir sjuka eller flyttar ska regleras”

Sammanfattningsvis bör trafikavtalet med den som utför skolskjutsen innehålla en skrivning om hur ersättningstransporter, inställda turer, försenade turer med mera ska hanteras. Kommunen bör ha tänkt igenom frågan i samband med upphandlingen och även ha en policy för hur och när ersättning ska utgå till vårdnadshavare för inställda turer.

Jag vet att kommuner har ersatt föräldrar som fått ta ledigt från jobbet för att själva skjutsa barnen till skolan när skolskjutsen ställts in. Det finns inte några regler i skollagen om självskjutsning men kommunen kan komma överens med föräldrar om självskjutsning mot ersättning. Trots att skolskjutsen krånglar av olika anledningar kvarstår elevens rätt till skolskjuts och hemkommunens skyldighet att anordna och betala den. Det blir ytterst en fråga för hemkommunen att ordna alternativ om skolskjutsen ställs in eller om skolskjutsen är försenad i mycket stor utsträckning som gör att eleven går miste om undervisning. Ersättning för taxiresor eller ersättning för självskjutsning kan vara sådana alternativ för att tillgodose elevens rätt till skolskjuts.

Av Maria Bjurholm, skoljurist och rådgivare på JP Infonet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 11 jan 2023

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy