Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ökat antal anbud i offentliga upphandlingar

upphandling-okat-antal-anbud-i-offentliga-upphandlingar-ny.jpg

Intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

År 2021 lämnades i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,9 år 2020 och 4,1 år 2017, då ökningen började. Störst är intresset för att delta i upphandlingar av IT-tjänster. Där är genomsnittet 16,9 anbud per upphandling.

– Vi ser en tydlig och stadig ökning av företagens intresse för att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Det är positivt eftersom ökad konkurrens kan bidra till lägre kostnader och ökad kvalitet, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Publicerad 9 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024