Andelen överprövningar sjunker

upphandling-Andelen-overprovningar-sjunker.jpg

Av de drygt 18 000 offentliga upphandlingar som annonserades 2021 överprövades 6,1 procent, vilket är en minskning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 7,6 procent. Det visar aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten.

Regionernas upphandlingar överprövas i högre utsträckning än upphandlingar som görs av kommunerna och staten. Av regionernas annonserade upphandlingar 2021 överprövades 9,3 procent. För kommuner var andelen 6,1 procent och för statliga myndigheter 4,9 procent.

Publicerad 13 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023