Logga in

Glömt ditt lösenord?

Havsbaserade vindkraftsparken Stora Middelgrund nekas tillstånd

miljo-vindkraftspark-nekas-tillstand-huvudbild.jpg

Regeringen har beslutat om att inte ge tillstånd till att bygga och driva en vindkraftspark vid Stora Middelgrund utanför Sveriges territorialvatten utanför Halmstad på västkusten. Enligt regeringen har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. En etablering skulle riskera att skada känsliga naturvärden på ett oacceptabelt sätt och även risken för negativ påverkan på riksintressen för sjöfart har vägt tungt i bedömningen.

Publicerad 29 aug 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Havsbaserad vindkraft
Dagvattenjuridik

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024