Ökat antal mål om överprövning av upphandling

upphandling-okat-antal-mal-om-overprovning-av-upphandling-.jpg

Antalet inkomna överprövningsmål i förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ökade under 2022. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

Under 2022 kom det in 3 359 överprövningsmål till de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. I förvaltningsrätterna var ökningen 5 procent, i kammarrätterna 14 procent och i HFD var ökningen 4 procent. Eftersom det krävs prövningstillstånd i kammarrätterna och HFD är antalet mål i dessa instanser avsevärt lägre än i förvaltningsrätterna.

Under 2022 avgjorde förvaltningsrätterna 2 726 mål om överprövning av upphandling. I 9 procent av målen fick den klagande helt eller delvis bifall för sin talan. I cirka 51 procent av målen gjorde domstolen en sakprövning, men avslog ansökan om överprövning. I 40 procent av målen avgjorde förvaltningsrätterna ärendet utan en prövning i sak.

Publicerad 21 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023