Logga in

Glömt ditt lösenord?

Ökat antal mål om överprövning av upphandling

upphandling-okat-antal-mal-om-overprovning-av-upphandling-.jpg

Antalet inkomna överprövningsmål i förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ökade under 2022. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

Under 2022 kom det in 3 359 överprövningsmål till de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. I förvaltningsrätterna var ökningen 5 procent, i kammarrätterna 14 procent och i HFD var ökningen 4 procent. Eftersom det krävs prövningstillstånd i kammarrätterna och HFD är antalet mål i dessa instanser avsevärt lägre än i förvaltningsrätterna.

Under 2022 avgjorde förvaltningsrätterna 2 726 mål om överprövning av upphandling. I 9 procent av målen fick den klagande helt eller delvis bifall för sin talan. I cirka 51 procent av målen gjorde domstolen en sakprövning, men avslog ansökan om överprövning. I 40 procent av målen avgjorde förvaltningsrätterna ärendet utan en prövning i sak.

Publicerad 21 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024