Logga in

Glömt ditt lösenord?

Får beslut om skolpliktens upphörande delegeras till rektor?

Får ett beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands ses som ett mer ingripande beslut som ska fattas av ansvarig nämnd, eller kan det delegeras till exempelvis rektor? Vår juridiska rådgivare Maria Bjurholm reder ut saken.

Av 7 kap. 2 § skollagen framgår följande om varaktig vistelse utomlands:

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel.

Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.

Skolplikt gäller inte heller barn som avses i 29 kap. 2 § andra stycket. Dessa barn har dock samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn.

Om en elev anses vistas varaktigt i utlandet och därför ska undantas från skolplikten ska hemkommunen fatta ett formellt beslut om att eleven inte längre är skolpliktig. Ett beslut om att en elev inte längre ska omfattas av skolplikt är ett principiellt ingripande beslut för den enskilde och därför är det viktigt att det fattas på lämplig nivå och dokumenteras ordentligt. Lämplig nivå är nämnden, det vill säga ingen delegation ska till rektor, se 6 kap. 38 § p 3 kommunallagen. Om en elev bedömts vara varaktigt utomlands ska beslutet dessutom kontinuerligt följas upp inom ramen för kommunens skolpliktsbevakning.

Kommunerna ska ha rutiner för att löpande kontrollera vilka barn i skolpliktig ålder som är folkbokförda i kommunen och att de är inskrivna vid en skolenhet. Vid indikationer på att barn som är folkbokförda i kommunen befinner sig utomlands ska kommunen göra efterforskningar och begära in underlag från vårdnadshavarna. Av Skolinspektionens tillsyn från 2020 (2020:8780) är det inte tillfredsställande att kommunen fattar beslutet efter en ansökan från vårdnadshavare, utan att begära in underlag som de facto styrker vistelsen. Ärendehandläggningen följer förvaltningslagens vanliga regler, till exempel när det gäller att utreda ärendet, kommunicera uppgifter, fatta beslut, motivera beslutet och lämna överklagandehänvisning.

Publicerad 27 sep 2022

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy