Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kommunstyrelse dröjde flera månader med att lämna ett överklagande till överinstansen

forvaltning-Kommunstyrelse-drojde-flera-manader-med-att-lamna-ett-overklagande-till-overinstansen.jpg

Ett överklagande av ett beslut ska skyndsamt lämnas till överinstansen. Mot den bakgrunden konstaterar JO att ett dröjsmål på fyra respektive sex månader därför är helt oacceptabelt.

Bakgrund

En kvinna överklagade två åtgärdsprogram avseende sin dotter. Från att det ena överklagandet skickades till skolan tog det fyra månader innan det överlämnades till Skolväsendets överklagandenämnd. Skolan överlämnade det andra överklagandet efter nästan ett halvår. Kommunen hänvisade till att det fanns oklarheter i arbetsgången för hur överklaganden ska hanteras.

Justitieombudsmannens bedömning

Ett överklagande ska lämnas in till den myndighet som fattat beslutet. Myndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid, och om så är fallet ska myndigheten skyndsamt överlämna överklagandet till överinstansen. Detta framgår av 43, 45 och 46 §§ förvaltningslagen. Ett överklagande bör överlämnas till överinstansen inom en vecka. Även prövningen av om överklagandet har kommit in i rätt tid måste göras skyndsamt.

Att dröja fyra respektive sex månader med att överlämna ett överklagande till en överinstans är därför enligt Justitieombudsmannen (JO) ett oacceptabelt långt dröjsmål. JO kritiserar kommunstyrelsen för detta.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 15 nov 2022

Maja Almgren

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024