Kommunstyrelse dröjde flera månader med att lämna ett överklagande till överinstansen

forvaltning-Kommunstyrelse-drojde-flera-manader-med-att-lamna-ett-overklagande-till-overinstansen.jpg

Ett överklagande av ett beslut ska skyndsamt lämnas till överinstansen. Mot den bakgrunden konstaterar JO att ett dröjsmål på fyra respektive sex månader därför är helt oacceptabelt.

Bakgrund

En kvinna överklagade två åtgärdsprogram avseende sin dotter. Från att det ena överklagandet skickades till skolan tog det fyra månader innan det överlämnades till Skolväsendets överklagandenämnd. Skolan överlämnade det andra överklagandet efter nästan ett halvår. Kommunen hänvisade till att det fanns oklarheter i arbetsgången för hur överklaganden ska hanteras.

Justitieombudsmannens bedömning

Ett överklagande ska lämnas in till den myndighet som fattat beslutet. Myndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid, och om så är fallet ska myndigheten skyndsamt överlämna överklagandet till överinstansen. Detta framgår av 43, 45 och 46 §§ förvaltningslagen. Ett överklagande bör överlämnas till överinstansen inom en vecka. Även prövningen av om överklagandet har kommit in i rätt tid måste göras skyndsamt.

Att dröja fyra respektive sex månader med att överlämna ett överklagande till en överinstans är därför enligt Justitieombudsmannen (JO) ett oacceptabelt långt dröjsmål. JO kritiserar kommunstyrelsen för detta.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 15 nov 2022

Maja Almgren

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. 

7 mar 2023

Regeringen vill bland annat utreda möjligheterna att införa en skyldighet för myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post.

6 feb 2023

Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som ger kommuner ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

6 feb 2023