Logga in

Glömt ditt lösenord?

Klagomål från enskilda i fokus under 2021

dataskydd_Klagomål-från-enskilda-i-fokus-under-2021.jpg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har överlämnat sin årsredovisning till regeringen. Av den framgår bland annat att myndigheten under 2021 tog emot över 2 300 klagomål från enskilda rörande dataskydd och att året till stora delar präglades av den reform myndigheten genomfört i sin klagomåls- och tillsynsprocess.

Det framgår också att IMY inledde 104 granskningar i form av tillsyn, vilket är dubbelt så många som året innan. I totalt åtta tillsynsärenden beslutades det om administrativa sanktionsavgifter på sammanlagt 32,5 miljoner kronor.

Publicerad 18 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet försök till cyberangrepp ökade kraftigt mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster under 2023. Det framgår av MSB:s årsredovisning av it-incidentrapporter. 

8 apr 2024

Vår expert Monika Wendleby går i den här analysen igenom avgörandet utifrån olika EU-rättskällor.

8 apr 2024

I denna analys reder vår expert Jakob Söderbaum ut begreppen, beskriver behovet och förutsättningarna för att jobba med spårbarhet med utgångspunkt i GDPR, och framhåller värdet av spårbarhet i den digitala miljön ur dataskyddssynvinkel.

12 mar 2024