Klagomål från enskilda i fokus under 2021

dataskydd_Klagomål-från-enskilda-i-fokus-under-2021.jpg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har överlämnat sin årsredovisning till regeringen. Av den framgår bland annat att myndigheten under 2021 tog emot över 2 300 klagomål från enskilda rörande dataskydd och att året till stora delar präglades av den reform myndigheten genomfört i sin klagomåls- och tillsynsprocess.

Det framgår också att IMY inledde 104 granskningar i form av tillsyn, vilket är dubbelt så många som året innan. I totalt åtta tillsynsärenden beslutades det om administrativa sanktionsavgifter på sammanlagt 32,5 miljoner kronor.

Publicerad 18 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

IMY bedömer att personuppgiftsbehandlingen har skett i strid med principen om uppgiftsminimering och nämnden får därför en reprimand.

28 nov 2022

IMY har genomfört en undersökning om statliga myndigheters användning av molntjänster. Nu har de övergripande slutsatserna från den sammanställts i en rapport.

24 nov 2022

Förvaltningsrätten bedömer att integritetsintresset väger tyngst, särskilt med beaktande av att kamerabevakningen skulle förenas med bildinspelning och omfatta personer som arbetar på återvinningscentralerna.

24 nov 2022