Klagomål från enskilda i fokus under 2021

dataskydd_Klagomål-från-enskilda-i-fokus-under-2021.jpg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har överlämnat sin årsredovisning till regeringen. Av den framgår bland annat att myndigheten under 2021 tog emot över 2 300 klagomål från enskilda rörande dataskydd och att året till stora delar präglades av den reform myndigheten genomfört i sin klagomåls- och tillsynsprocess.

Det framgår också att IMY inledde 104 granskningar i form av tillsyn, vilket är dubbelt så många som året innan. I totalt åtta tillsynsärenden beslutades det om administrativa sanktionsavgifter på sammanlagt 32,5 miljoner kronor.

Publicerad 18 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

I sin granskning konstaterar IMY att Vklass inte skyddat personuppgifterna tillräckligt och att bolaget nu måste förbättra sin förmåga att upptäcka och utreda incidenter.

29 aug 2023

I vårt domsreferat kan du ta del av kammarrättens bedömning.

28 aug 2023

I denna analys berättar vår expert Gastón Fernández Palma om AI, AI-förordningen och några aspekter att beakta innan du kastar dig över utveckling och tillämpning av AI.

18 aug 2023