Ja till ändringar i reglerna om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning

fastighet_ja-till-andringar-i-reglerna-om-kommunernas-ansvar-for-bostadsforsorjning.jpg

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna som styr kommunernas ansvar för att tillhandahålla bostäder.

Ändringarna innebär att den analys som ska ligga till grund för kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning ska ha en tydligare inriktning mot bostadsbristen i den egna kommunen. Kommunerna ska bland annat analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. 

Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2022. Syftet med ändringarna är att regeringen ska få bättre förutsättningar att följa upp riksdagens mål för bostadsmarknaden och att kommunerna ska få bättre förutsättningar att planera bostadsförsörjningen.

Publicerad 5 maj 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Från och med 1 februari 2023 sker flera förändringar av Lantmäteriets avgifter för förrättningar.

17 jan 2023

MÖD fann i sakfrågan att detaljplanen inte skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset och fastställde därför kommunens antagandebeslut. Läs vårt referat!

13 jan 2023

Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation. 

21 nov 2022