Får föräldrar fotografera skolavslutningen?

skola_Får-föräldrar-fotografera-skolavslutninge.jpg

Sommarklädda barn väntar nyfiket på sommarlovet, sjunger sommarsånger och önskar lärare och kompisar trevlig sommar. Föräldrarna i publiken gråter en skvätt. Får de föreviga upplevelserna med sina kameror? Får de lägga upp bilderna i sociala medier? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm förklarar hur det ligger till.

Om föräldrar tar bilder eller filmar till sitt privata album eller sparar dem för eget bruk, till exempel i egen dator eller mobiltelefon, gäller inte reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Då har föräldrarna rätt att fotografera och filma skolavslutningen.

Men om föräldrarna sprider bilderna till en större krets, till exempel publicerar dem i sina sociala medier – särskilt om många personer har möjlighet att ta del av bilderna – aktualiseras reglerna i GDPR. Detta eftersom behandlingen av personuppgifterna inte längre är för eget bruk. Då behöver föräldrarna följa GDPR och ha en laglig grund för sin behandling. Efter en avvägning mellan intresset av att publicera bilderna och elevernas intresse av att inte bli exponerande skulle Integritetsskyddsmyndighetens bedömning kunna bli att föräldrarna inte har rätt att publicera bilderna. Förskolor och skolor bör därför upplysa föräldrarna om att de själva blir personuppgiftsansvariga för sin behandling i dessa fall eftersom det inte längre handlar om eget bruk.

Det finns ytterligare en viktig aspekt, nämligen om barn och elever har skyddade personuppgifter. I dessa fall bör skolan överväga att förbjuda fotografering så att det inte uppstår en risk för att bilder på barn och elever med skyddade personuppgifter sprids, se beslut från Justitieombudsmannen 27 mars 1987 dnr 601-1986 och 7 juni 1994 dnr 1246-1993.

Vad som nu har sagts om föräldrar gäller även i de fall elever tar bilder eller filmar skolavslutningen.

Av Maria Bjurholm, skoljurist på JP Infonet. 

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan frågesvaret skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i aktuell informationstjänst.

Publicerad 3 jun 2022

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023