Logga in

Glömt ditt lösenord?

Är det tillåtet med skolavslutning i kyrkan?

skola_Är-det-tillåtet-med-skolavslutning-i-kyrkan.jpg

I Sverige finns en lång tradition av att förlägga skolavslutningar i kyrkan. Barn sjunger psalmen ”Den blomstertid nu kommer” och springer på sommarlov. Vad ska skolan tänka på vid en skolavslutning i kyrkan? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm ger tips och berättar om ett nytt lagförslag.

Nuläge

Utbildningen och undervisningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Detta framgår av 1 kap. 6 § skollagen. Fristående huvudmän har ett undantag i 7 §. Där framgår att undervisningen ska vara icke-konfessionell, men att utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning. Om en skolavslutning i kyrkan är obligatorisk för eleverna är den också att betrakta som en del av utbildningen.

Det finns praxis om offentliga huvudmäns skolavslutningar i gudstjänstlokaler. Så länge en skolavslutning i en gudstjänstlokal utformas så att tonvikten ligger på den gemensamma samvaron, traditioner och högtidlighet och att konfessionella inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse inte förekommer, så är det tillåtet, se till exempel beslut från Skolinspektionen 2010-05-25, Dnr 41-2009:3425. I det fallet närvarade en präst och barnen sjöng ”Den blomstertid nu kommer”. Vid en sammantagen bedömning var detta okej. Vi kan alltså konstatera att det är tillåtet att ha skolavslutningar i kyrkan men skippa de konfessionella inslagen.

Nya regler på gång

Det finns ett lagförslag (proposition 2021/22:157) som heter ”Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning” där regeringen uttalar att skolavslutningar och andra högtider ska få genomföras i gudstjänstlokaler. Regeringen vill skärpa och förtydliga reglerna om konfessionella inslag. Regeringen menar att skärpningen bland annat gör att det blir tydligare att det är tillåtet att ha skolavslutningar i till exempel kyrkan. Konfessionella inslag får däremot inte förekomma. När skolavslutningar utformas på detta sätt finns inga skäl att göra undantag från närvaroplikten för sådana aktiviteter. Samma princip gäller fristående skolor med konfessionell inriktning, men med undantaget att det får förekomma konfessionella inslag i en skolavslutning och att det då är frivilligt för en elev att delta. Skolan ska dessutom ordna ett likvärdigt alternativ. Här påminner regeringen om att konfessionella inslag som huvudregel ska avgränsas från andra aktiviteter i utbildningen. Om riksdagen säger ja till regeringens förslag träder de nya reglerna i kraft 2 januari 2023.

Av Maria Bjurholm, skoljurist på JP Infonet. 

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan frågesvaret skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i aktuell informationstjänst.

Publicerad 3 jun 2022

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024