Marknadsförarens guide till annonsmarkering i sociala medier

Trots att marknadsföring i sociala medier inte längre är någon nyhet finns fortfarande en problematik kring var gränsen går för vad som räknas som en annons och hur den ska markeras på rätt sätt. Vad gäller när ett YouTube-klipp blir viralt? Vem är ansvarig för vad arbetstagare skriver om företaget på Facebook? Hur tydligt måste det framgå att företaget sponsrar ett blogginlägg?

Marknadsföring i sociala medier är som all marknadsföring – reglerad av lagar och regler. Något som tyvärr inte alltid uppmärksammas och resulterar i att många brister i frågan om annonsmarkeringar. Både enligt marknadsföringslagen och Internationella handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation ska det tydligt framgå när ett inlägg är reklam samt vem som står bakom det. Är det inte tydligt kan inlägget bli anmält till Reklamombudsmannen, RO. RO har inga sanktionsmöjligheter, men ett fällande avgörande uppmärksammas ofta i media och kan skada varumärket. Företaget riskerar dessutom att fällas i Marknadsdomstolen eftersom det är olagligt att inte tydligt markera vad som är reklam.

Läs mer genom att ladda ner dokumentet. 

Alla våra guider, analyser, referat med mera inom marknadsrätt och det marknadsrättsliga området hittar du i JP Marknadsnet med MarLaw. Läs mer om informationstjänsten här! 

Senast uppdaterad 21 apr 2016

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området