Tjänsten ger dig till tillgång till alla domar som rör lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

För dig som är handläggare eller beslutsfattare inom socialtjänsten är tjänsten ett värdefullt verktyg som ger dig underlag för rättssäkra beslut. I tjänsten finns domar om tvångsvård av missbrukare.

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Det är ur denna samling som JP Rättsfallsnet–LVM hämtar alla domar och beslut som har avgjorts med stöd av LVM. På så sätt får du tillgång till de just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete. JP Rättsfallsnet–LVM bevakar samtliga nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

Om en person med missbruksproblem inte frivilligt vill ta emot den vård som han eller hon behöver kan socialnämnden ansöka om att förvaltningsrätten ska besluta om tvångsvård med stöd av LVM.

För dig som också behöver förhålla dig till socialtjänstlagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här