Tjänsten bevakar samtliga domar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

För dig som är handläggare eller beslutsfattare inom kommunernas LSS-verksamhet kan tjänsten ge underlag för rättssäkra beslut. Tjänsten vänder sig också till dig som arbetar in privat sektor, exempelvis på ett assistansbolag, med frågor som rör LSS. I tjänsten finns domar om rätten till LSS-insatser och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling domar. Det är ur denna samling som JP Rättsfallsnet–LSS hämtar alla domar och beslut som berör LSS och assistansersättning. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete. JP Rättsfallsnet–LSS bevakar samtliga nya rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns bestämmelser om insatser för personer med funktionsnedsättning som ingår i lagens personkrets. Insatsen rådgivning och annat personligt stöd är regionernas ansvar. Övriga insatser ansvarar kommunerna för.

För dig som också behöver hålla koll på socialtjänstlagen finns också fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här. 

Jag har använt Rättsfallsnet –LSS och JP Socialnet i 10-tal år och finner min sökta info på ett ställe och det är lätt att söka i er stora databas. JP har även bra analyser samt nyhetsbrev som kommer flera gånger under veckan.

Gabriel Keryakos, Chefsjurist - Team:juridik - en del av Team:Olivia