Tjänsten ger dig tillgång till samtliga domar och beslut som berör socialförsäkringsområdet.

Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP Rättsfallsnet–Socialförsäkring samtliga domar och beslut som berör socialförsäkringsområdet. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete.

JP Rättsfallsnet–Socialförsäkring bevakar samtliga nya rättsfall från förvaltningsdomstolarna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

I stort sätt alla som bor i Sverige omfattas av socialförsäkringen som ger ett ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Bidragen betalas ut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Alla domar inom området samlas i JP Rättsfallsnet–Socialförsäkring. För dig som arbetar med dessa frågor blir tjänsten ett arbetsverktyg med material som ger stöd och vägledning i beslutsfattandet.

För dig som också behöver förhålla sig till socialtjänstlagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.