Sjukvård

Sjukvårdsjuridiken är ett vidsträckt område. Här är våra tjänster för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården eller berörs av hälso- och sjukvårdslagen, LPT eller LRV som till exempel verksamhetschef, chefsjuksköterska eller jurist med ansvar att sprida juridisk information i organisationen. 

Rådgivning inom sociala frågor

Rådgivning inom sociala frågor

Känner du svårigheter med frågor inom ekonomiskt bistånd, LVU eller LSS? Låt våra jurister hjälpa till!

Läs mer
Kundanpassade utbildningar inom socialrätt

Kundanpassade utbildningar inom socialrätt

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar inom bland annat LVU, LVM, LSS, SoL och andra frågor som berör rättsområdet.

Läs mer
JP Webbkurs – Arbetsmiljö bas

JP Webbkurs – Arbetsmiljö bas

Behöver du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöjuridik? I den här kursen går vi igenom ansvarsfrågor, samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Nyheter