Skolans arbete mot STOR.png

I skollagen ställs höga krav på huvudmannens arbete mot kränkande behandling. Bestämmelser om kränkande behandling gäller alla verksamheter som regleras i skollagen. Den här interaktiva webbkursen ger praktiskt stöd i dessa frågor. E-learning som fördjupar dina kunskaper.

Barn och elever har mycket starka rättigheter på området och skolan har omfattande skyldigheter att arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Jurist Janna Sundberg går igenom reglerna om kränkande behandling, huvudmannens skyldigheter och hur skolpersonal ska gå till väga om en elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling.


Kursinnehåll

  • Vad är kränkande behandling?
  • Huvudmannens skyldigheter
  • Processen när en elev anser sig bli utsatt för kränkande behandling
  • Hur skolan ska undvika vanliga fallgropar

E-learning på dina villkor

Kursen består av filmavsnitt, länkar och det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

Kursen avslutas med en examination. Här svarar du på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan printas ut. 

Så tycker våra kunder

"Vi tyckte kursen var bra upplagd och lätt att ta till sig. Lagom tid för att hinna på ett smidigt sätt dessutom."

Bodil Claesson, kurator - Älmhults kommuns utbildningsförvaltning

"I did very well on the test and have the certificate now! Thank you for providing a good and accessible course! Next step is to create a new plan in our school."

Maria Haglund, rektor - Internationella skolan i Älmhult

"Uppfattningen hos de som sett kursen hittills är att den ger en mycket bra förståelse för lagstiftningen. Den ger grundläggande kunskaper för alla personalgrupper på skolan och ett bra underlag inför det fortsatta arbetet på skolorna."

Helena Berglund, utredare - Motala kommuns bildningsförvaltning