Ett stort problem för skolverksamheter är hemmasittare och elever med omfattande frånvaro. Den här interaktiva webbkursen ger dig fördjupade kunskaper om skolplikten och de skyldigheter som olika aktörer – till exempel kommunala huvudmän, fristående huvudmän och rektorer – har för att komma till rätta med en elevs omfattande frånvaro.

I den här praktiska kursen får du lära dig hur regelverket är uppbyggt, hur lagstiftaren har resonerat när de infört reglerna och hur Skolinspektionen resonerat när de tillämpat reglerna i sin tillsyn.

Kursen riktar sig till kommunala huvudmän, fristående huvudmän, rektorer, lärare och annan skolpersonal, och fokuserar på vad skollagen och andra föreskrifter säger om skolplikt och om hur ansvaret för att eleverna går i skolan är fördelat mellan olika aktörer. Den handlar också om frånvaroutredning, särskilt stöd och det som i dagligt tal kallas hemundervisning.

Kursen handlar i första hand om reglerna för grundskolan och gymnasieskolan, men reglerna för de andra skolpliktiga formerna och gymnasiesärskolan är utformade på ett liknande sätt.

Kursinnehåll

  • Skolplikt, närvaroplikt och rätt till utbildning
  • Ansvar för skolgången
  • Frånvaroutredning
  • Särskilt stöd
  • Hemundervisning

E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo och när det passar dig. Varje kapitel innehåller texter, filmer och analyser där vi tittar närmare på hur Skolinspektionen resonerat i ärenden om problematisk frånvaro. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.