Kurs

Lagen om omhändertagande av berusade personer

Lagen om omhändertagande av berusade personer

Om kursen

Varje år omhändertas drygt 50 000 personer för berusning. Trots att det inte längre är straffbart att vara berusad förvaras dessa personer så gott som alltid i en arrest hos polisen. Det rör sig ofta om utsatta personer med stora behov. Hur ska vi se till att de får den vård och omsorg som de har rätt till?

I denna kurs får du både en översikt av LOB (lagen om berusade personer), hälso- och sjukvård i arrest, delegering och regelverket kring det i lagen om egenvård. Du kommer även att få kännedom om samsjuklighetsutredningens förslag i SOU 2023:5 samt nya befogenheter för ordningsvakter.

Kursen kommer att behandla kriterier för omhändertagande och förvaring i arrest. Vi går igenom polisens och hälso-​ och sjukvårdens roller och befogenheter, socialtjänstens uppgifter och så kallade tillnyktringsenheter, TNE. Vi lyfter också fram JO-​kritik mot polis, hälso-​ och sjukvård och socialtjänst. Vi kommer också att ha tillfälle att diskutera hur framtiden bör se ut när det gäller missbrukare som är ur stånd att ta tillvara på sig själva.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som är verksamhetsansvarig för regionens hälso-​ och sjukvård och verksamhetsansvariga i vårdföretag, på TNE, i polisens arrester samt bevakningsföretag.

Programpunkter

 • Inledning
 • Kort om historien
 • Kriterier för omhändertagande
 • Vilka omhändertas?
 • Hur hanteras de omhändertagnas behov av vård på akuten och andra vårdmottagningar, TNE och i arrest?
 • Polisens och hälso-​ och sjukvårdens roller – bland annat:
  –Räknas medicinering i arrest som egenvård enligt den nya lagen
  –TNE
  –Socialtjänsten roll
 • Samsjuklighetsutredningens förslag
 • Upphandling av hälso- och sjukvård, ordningsvakter och arrestantvakter

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Sjukvårdsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Ebba Sverne Arvill

Kursledare

Ebba Sverne Arvill Jurist, författare och föredragshållare

Ebba är en erfaren jurist med tidigare ledande roller inom rättsväsendet, inklusive chef för polisens utredningsavdelning och rektor för Polishögskolan. Hon är expertföreläsare som delar med sig av kunskap om hälso- och sjukvårdsämnen med engagemang och djup insikt.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Lagen om omhändertagande av berusade personer

Tillfälle: den 29 maj 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Lagen om omhändertagande av berusade personer

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-12:00 Stockholm Antal platser stacks 3950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Lagen om omhändertagande av berusade personer

Tillfälle: den 29 maj 2024 09:00-12:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Lagen om omhändertagande av berusade personer

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023