Kurs

Utmätning i praktiken

Utmätning i praktiken

Om kursen

Kursen Utmätning i praktiken är en genomgång av förutsättningarna för utmätning, hur Kronofogdemyndigheten söker efter utmätningsbara tillgångar, vilken egendom som kan och får utmätas samt hur beslut kan överklagas. Utgångspunkten är utsökningsbalken samt domstolarnas, främst Högsta domstolens, och Kronofogdemyndighetens tillämpning av balkens bestämmelser.

Löpande och i anslutning till genomgången behandlas vilka möjligheter en utmätningsborgenär har att påverka Kronofogdemyndighetens handläggning. Samtidigt redogörs för vilka rättigheter en så kallad tredje man (en utomstående person) som påverkas av myndighetens handläggning har. Naturligtvis kommer det därutöver att finnas tid för frågor och diskussion.

Kursen är en grundkurs och riktar sig till dig som jurist, ekonom eller till dig som arbetar med utsökningsmål i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer, gäldenärer och så kallade tredje män. Till målgruppen räknas även du som  tjänsteman vid till exempel inkassobyrå, bank, företag, myndighet och facklig organisation.

Programpunkter • Kronofogdemyndigheten
 • Begreppen utsökningsmål och parter
 • Exekutionstitlar
 • Kronofogdemyndighetens handläggning
 • Tillgångsundersökning
 • Förutsättningar för utmätning
 • Undantag från utmätning
 • Försäljning och annan realisation
 • Utmätning av lön
 • Överklagande och rättegångar; kostnadsaspekter
Nils-Bertil Morgell

Kursledare

Nils-Bertil Morgell F.d. verksjurist och rättslig expert vid Skatteverkets huvudkontor

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Utmätning i praktiken

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom insolvensrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

 • JP Juridiskt bibliotek

  Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
 • JP Rättsfallsnet

  Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
 • Lagkommentar till insolvensförordningen

  Lagkommentaren är skriven av advokat Kenneth Nilsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

I princip sedan lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft har det diskuterats hur den kan förbättras. Här analyserar Jonatan Schytzer tre särskilt viktiga förslag i EU:s rekonstruktionsdirektiv.

8 apr 2021

HD överprövar ett beslut om fördelning av köpeskilling efter exekutiv försäljning av en utmätt bostadsrätt.

3 jun 2021

I avgörandet ”Fastigheten Nanna” prövar HD om en tredje mans betalning på grund av eget ersättningsansvar påverkar en gäldenärs betalningsskyldighet på ett sätt som har betydelse vid utmätning. 

4 maj 2021