Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Utmätning i praktiken

Utmätning i praktiken

Om kursen

Kursen Utmätning i praktiken är en genomgång av förutsättningarna för utmätning, hur Kronofogdemyndigheten söker efter utmätningsbara tillgångar, vilken egendom som kan och får utmätas samt hur beslut kan överklagas. Utgångspunkten är utsökningsbalken samt domstolarnas, främst Högsta domstolens, och Kronofogdemyndighetens tillämpning av balkens bestämmelser.

Löpande och i anslutning till genomgången behandlas vilka möjligheter en utmätningsborgenär har att påverka Kronofogdemyndighetens handläggning. Samtidigt redogörs för vilka rättigheter en så kallad tredje man (en utomstående person) som påverkas av myndighetens handläggning har. Naturligtvis kommer det därutöver att finnas tid för frågor och diskussion.

Kursen är en grundkurs och riktar sig till dig som jurist, ekonom eller till dig som arbetar med utsökningsmål i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer, gäldenärer och så kallade tredje män. Till målgruppen räknas även du som  tjänsteman vid till exempel inkassobyrå, bank, företag, myndighet och facklig organisation.

Programpunkter  • Kronofogdemyndigheten
  • Begreppen utsökningsmål och parter
  • Exekutionstitlar
  • Kronofogdemyndighetens handläggning
  • Tillgångsundersökning
  • Förutsättningar för utmätning
  • Undantag från utmätning
  • Försäljning och annan realisation
  • Utmätning av lön
  • Överklagande och rättegångar; kostnadsaspekter
Nils-Bertil Morgell

Kursledare

Nils-Bertil Morgell F.d. verksjurist och rättslig expert vid Skatteverkets huvudkontor

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Utmätning i praktiken

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
Skicka anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom insolvensrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HD beviljade resning av AD 2022 nr 26 i ”Emmabodas resningsansökan”. I denna analys undersöker vår expert Jonatan Schytzer det rättsfallet.

15 mar 2024

Frågan rörde om Kronofogdemyndigheten med befriande verkan har utbetalt belopp till annan än den skattskyldige grundat på ett bedrägeri. Domen analyseras av advokat Börje Leidhammar.

15 mar 2024

I princip sedan lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft har det diskuterats hur den kan förbättras. Här analyserar Jonatan Schytzer tre särskilt viktiga förslag i EU:s rekonstruktionsdirektiv.

8 apr 2021