Kurs

Konkursrätt för borgenärer

Konkursrätt för borgenärer

Om kursen

Konkursrätt för borgenärer inleds med en översiktlig genom av EU:s insolvensförordning. Därefter följer en genomgång över hur en borgenär kan få en gäldenär försatt i konkurs. Därefter redogörs för hur en borgenär kan påverka konkursförvaltningen att få ett bra ekonomiskt utbyte. I samma syfte redogörs för hur borgenären kan agera för att i samband med att konkursen avslutas. Slutligen berörs vilka möjligheter en missnöjd borgenär har enligt konkurslagen.

Utgångspunkten är konkurslagen och domstolarnas, främst Högsta domstolens, tillämpning av lagens bestämmelser. Samtidigt redogörs för kompetensfördelningen mellan konkursdomstolen, konkursförvaltaren, tillsynsmyndigheten och borgenärerna. Naturligtvis kommer det därutöver att finnas tid för frågor och diskussion.

Kursen riktar sig till jurister, ekonomer och andra som arbetar med konkurser i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer. Även rådgivare till gäldenärer kan ha nytta av kursen. Eftersom fokus för kursen är hur Högsta domstolen tillämpar konkurslagen är det fördeltaktigt om du har arbetat inom området i några år. 

Programpunkter

 • EU:s insolvensförordning
 • Konkursansökningsförfarandet; bevisning om obestånd mm
 • Rättsverkningar av konkursbeslutet
 • Aktörerna i en konkurs; ”rollfördelning”
 • Fordringar i konkursen; hur de anmäls; förmånsrätt
 • Konkursförvaltningen och -utredningen
 • Återvinning
 • Försäljning av konkursboets egendom
 • Utdelning till borgenärerna
 • Vad kan en missnöjd borgenär göra?
Nils-Bertil Morgell

Kursledare

Nils-Bertil Morgell F.d. verksjurist och rättslig expert vid Skatteverkets huvudkontor

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Konkursrätt för borgenärer

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom insolvensrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

 • JP Juridiskt bibliotek

  Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
 • JP Rättsfallsnet

  Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
 • Lagkommentar till insolvensförordningen

  Lagkommentaren är skriven av advokat Kenneth Nilsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

I princip sedan lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft har det diskuterats hur den kan förbättras. Här analyserar Jonatan Schytzer tre särskilt viktiga förslag i EU:s rekonstruktionsdirektiv.

8 apr 2021

HD överprövar ett beslut om fördelning av köpeskilling efter exekutiv försäljning av en utmätt bostadsrätt.

3 jun 2021

I avgörandet ”Fastigheten Nanna” prövar HD om en tredje mans betalning på grund av eget ersättningsansvar påverkar en gäldenärs betalningsskyldighet på ett sätt som har betydelse vid utmätning. 

4 maj 2021