Kurs

Totalförsvarsjuridik i praktiken

Totalförsvarsjuridik i praktiken

Om kursen

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det totalförsvar som monterades ner åren efter kalla krigets slut ska åter byggas upp – och det måste göras omgående. Samhället står inför stora utmaningar. På många håll saknas kunskap och aktuella erfarenheter av civil beredskap och vad det innebär i praktiken. Denna översiktskurs går igenom gällande lagstiftning och vilka krav olika aktörer konkret behöver uppfylla. Vi behandlar hur det svenska totalförsvaret är organiserat och ger exempel på vilka planeringsåtgärder som ska genomföras. Fokus kommer att vara på planerings- och förberedelsearbetet men vi berör också hur verksamheten är tänkt att bedrivas i höjd beredskap. Kursen riktar sig till dig som är ny eller redan jobbar med krisberedskaps- och civilförsvarfrågor i till exempel rollen som kommunjurist, säkerhetschef eller beredskapssamordnare och vill lära dig mer om hur totalförsvarsjuridiken tillämpas i praktiken. Du kommer att få övergripande kunskap om krisberedskap samt förståelse för begrepp såsom samhällsviktig verksamhet och grundläggande principer för civilförsvaret.

Som förberedelse rekommenderas vår webbkurs ”Civil beredskap och civilt försvar”. Efter kursen ska deltagarna ha en fördjupad förståelse för hur de kan planera sin verksamhet och vilka förändringar de i praktiken kan behöva genomföra.

Programpunkter

 • Inledning – hotbild och omvärldsläget
 • Genomgång av centrala begrepp: totalförsvar, civil beredskap, civilförsvar, krisberedskap, höjd beredskap/krig och totalförsvarsplikt.
 • Översiktlig genomgång av relevant lagstiftning
 • Organisation och samspel mellan olika aktörer: MSB, länsstyrelserna, sektorsansvariga myndigheter, kommuner, regioner, privata aktörer och frivilligorganisationer
 • Djupdykning i utvalda områden med konkreta exempel (civilplikt/allmän tjänsteplikt, krigsplacering, fullmaktslagar, krisledningsfunktioner, krav på samverkansförmåga etcetera)
 • Metoder och vilken funktion de fyller: risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner, bemanningsplanering
 • Sekretess och säkerhet

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Maria Rössle

Kursledare

Maria Rössle Verksamhetskonsult, Passacon

Maria hjälper organisationer att praktiskt utforma och införa beredskapsplaner och säkerhetshöjande organisatoriska åtgärder. Hon har varit verksam som chef inom statliga myndigheter och det privata näringslivet.  

Gustaf von Essen

Kursledare

Gustaf von Essen Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Totalförsvarsjuridik i praktiken

Tillfälle: den 23 april 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Totalförsvarsjuridik i praktiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 4950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Totalförsvarsjuridik i praktiken

Tillfälle: den 23 april 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Totalförsvarsjuridik i praktiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023