Kurs

Arkivering – en juridisk grundkurs

Arkivering – en juridisk grundkurs

Om kursen

Arkivering av handlingar i offentlig verksamhet är strikt reglerad i lag. Därför är det såklart viktigt att alla som arbetar med eller ansvarar för hur handlingar och information ska hanteras vet hur det ska gå till, exempelvis inom en statlig myndighet, en kommun eller en domstol.

Under den här utbildningen får du en gedigen genomgång av bestämmelserna som reglerar arkiv och då inte minst terminologin gällande allmänna handlingar som många tycker är svår. Du lär dig givetvis också när en handling omfattas av regelverket, liksom vilka regler som bestämmer om och när man får gallra i sitt arkiv och vilka beslut som måste fattas då.

Numera finns ju många arkiv i digital form och också de måste – precis som arkiv i pappersform – ordnas och förtecknas enligt en tydlig metodologi. På kursen lär du dig hur man går till väga för att ha ett arkiv som uppfyller lagens krav, exempelvis när det gäller val av material och vad som ska rensas i samband med arkivläggning.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som administrerar eller är ansvarig för din verksamhets arkiv. Du kan vara arkivansvarig, registrator, handläggare, arkivsamordnare eller ha arkiveringen som en av flera arbetsuppgifter. Oavsett titel är syftet med den här utbildningen att du ska få mer praktisk kunskap om arkivlagstiftningen så att du kan göra rätt på jobbet.

Programpunkter

 • Introduktion och presentation
 • Arkivlagstiftning
 • Vad är en handling? Grundläggande begrepp och regler
 • Gallring, vad får jag gallra? Inkluderar övning.
 • Att ordna- och förteckna arkiv. Inkluderar övning.
 • Hur ska handlingar förvaras och vilka regler gäller?
 • Frågor och avslut

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Lars Lundqvist

Kursledare

Lars Lundqvist Arkivarie

Lars Lundqvist har arbetat som arkivarie sedan mitten av 1990-talet och sedan många år med utbildningar. Sedan 2004 har han arbetat som arkivkonsult med uppdrag inom kommuner och statliga myndigheter, likväl som privata företag och stiftelser.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-16:00 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arkivering – en juridisk grundkurs

Tillfälle: den 24 april 2024 09:00-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arkivering – en juridisk grundkurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-16:00 Stockholm Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arkivering – en juridisk grundkurs

Tillfälle: den 24 april 2024 09:00-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arkivering – en juridisk grundkurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-16:00 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arkivering – en juridisk grundkurs

Tillfälle: den 20 november 2024 09:00-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arkivering – en juridisk grundkurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-16:00 Stockholm Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arkivering – en juridisk grundkurs

Tillfälle: den 20 november 2024 09:00-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arkivering – en juridisk grundkurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023